YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Hành tinh duy nhất  trong hệ mặt trời quay quanh mình nó không theo chiều thuận là hành tinh nào? 

  • A. Mộc tinh    
  • B. Kim tinh           
  • C. Thủy tinh  
  • D. Hải tinh

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 42678

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON