AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hành tinh duy nhất  trong hệ mặt trời quay quanh mình nó không theo chiều thuận là hành tinh nào? 

  • A. Mộc tinh    
  • B. Kim tinh           
  • C. Thủy tinh  
  • D. Hải tinh

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>