AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Các hành tinh thuộc nhóm Trái Đất gồm: 

  • A. Thổ tinh, Thủy tinh, Trái Đất, Hỏa tinh.
  • B. Thủy tinh, Mộc tinh, Trái Đất, Hỏa tinh.
  • C. Thủy tinh, Kim tinh, Trái Đất, Mộc tinh.
  • D. Thủy tinh, Kim tinh, Trái Đất, Hỏa tinh.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>