YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 23.10 trang 61 SBT Vật lý 12

Giải bài 23.10 tr 61 sách BT Lý lớp 12

Mạch dao động ở lối vào của một máy thu thanh gồm một tụ điện có điện dung biến thiên trong khoảng từ 15 pF đến 860 pF và một cuộn cảm có độ tự cảm biến thiên. Máy có thể bắt được các sóng ngắn và sóng trung có bước sóng từ 10 m đến 1 000 m. Tìm giới hạn biến thiên độ tự cảm của mạch. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Theo bài ra ta có:

\(\begin{array}{l} {f_{min}} = {\rm{ }}\frac{c}{{{\lambda _{min}}}} = {\rm{ }}{3.10^5}\;Hz;{\rm{ }}\\ {f_{max}}\; = {\rm{ }}\frac{c}{{{\lambda _{max}}}}\; = {\rm{ }}{3.10^7}\;Hz\\ {f_{min}} = \frac{1}{{2\pi \sqrt {{L_{max}}{C_{max}}} }}\\ \Rightarrow {L_{max}} = \frac{1}{{4{\pi ^2}f_{min}^2{C_{max}}}} = 0,33mH\\ {f_{max}} = \frac{1}{{2\pi \sqrt {{L_{min}}{C_{min}}} }}\\ \Rightarrow {L_{min}} = \frac{1}{{4{\pi ^2}f_{max}^2{C_{min}}}} = 1,87\mu H \end{array}\)

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 23.10 trang 61 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF