Xác định lực điện trường do hai điện tích q1 = q2= − 6. 10−6C tác dụng lên điện tích q3 =− 3. 10−8C

bởi Nguyễn Thanh Thảo 10/09/2018

Tại 2 điểm A, B cách nhau 10 cm trong không khí, đặt 2 điện tích q\(_1\) = q\(_2\) = − 6. 10\(^{-6}\) C . Xác định lực điện trường do hai điện tích này tác dụng lên điện tích q\(_3\) = − 3. 10\(^{-8}\) C đặt tại C? Biết AC = BC = 15 cm .
A. 4. 10\(^{-3}\) N
B. 0,024N
C. 0,136N
D. 0,072N

Câu trả lời (1)

 • Hình bạn tự vẽ nhé

  Ta có \(F3=F13+F23\)

  => \(\left(F3\right)^2=\left(F13\right)^2+\left(F23\right)^2+2.F13.F23.cos\left(F13;F23\right)\)

  =>F23=F13=\(\dfrac{9.10^9.\left|-6.10^{-6}.-3.10^{-8}\right|}{\left(0,15\right)^2}=0,072N\)

  Mặt khác ta có (F13;F23)= góc ACB

  Ta có cos góc ACB =2(cos\(ACH\))2-1=2.\(\left(\dfrac{10\sqrt{2}}{15}\right)^2-1=\dfrac{7}{9}\)=> cos (F13;F23)=\(\dfrac{7}{9}\) ( ACH ; ACB là góc nhé)

  => F32=(0,072)2+(0,072)2+2.(0,072)2.\(\dfrac{7}{9}=\)0,018432N=>F3\(\sim\)0,1357N

  Vậy chọn C

  bởi Hoàng Lâm 10/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan