YOMEDIA

Xác định điện trường tại đỉnh S của tứ diện đều SABC cạnh a trong chân không có ba điện tích điểm q giống nhau

Bài5 Tại 3 đỉnh ABC của tứ diện đều SABC cạnh a trong chân không có ba điện tích điểm q giống nhau (q<0).Xác định điện trường tại đỉnh Scủa tứ diện.
Theo dõi Vi phạm
ADMICRO

Trả lời (1)

 
 
 • S A B C E E E E E 1 2 3 12 E

  Gọi \(\overrightarrow{E_1},\overrightarrow{E_2},\overrightarrow{E_3}\) là các vectơ cường độ điện trường do các điện tích q tại ba đỉnh A,B,C gây ra tại đỉnh S của tứ diện.

  Ta có \(E_1=E_2=E_3=k.\dfrac{\left|q\right|}{SA^2}=k.\dfrac{\left|q\right|}{a^2}\)

  Từ hình vẽ: \(\left(\widehat{\overrightarrow{E_1},\overrightarrow{E_2}}\right)=\widehat{ASB}=60^o\)

  \(\overrightarrow{E_{12}}=\overrightarrow{E_1}+\overrightarrow{E_2}\) \(\Rightarrow E_{12}^2=2E_1^2\left(1+cos60^o\right)=3E_1^2\)

  \(\left(\widehat{\overrightarrow{E_{12}},\overrightarrow{E_3}}\right)=\left(\widehat{SC,\left(SAB\right)}\right)=\alpha\)

  Gọi H là hình chiếu của C xuống mặt phẳng SAB, M là hình chiếu của S xuống đoạn AB.

  \(\Rightarrow SH=\dfrac{2}{3}SM=\dfrac{2}{3}\sqrt{SA^2-\left(\dfrac{AB}{2}\right)^2}=\dfrac{2}{3}.\dfrac{a\sqrt{3}}{2}=\dfrac{a\sqrt{3}}{3}\)

  \(cos\alpha=\dfrac{SH}{SC}=\dfrac{\dfrac{a\sqrt{3}}{3}}{a}=\dfrac{\sqrt{3}}{3}\)

  \(\Rightarrow\overrightarrow{E}=\overrightarrow{E_{12}}+\overrightarrow{E_3}\)

  \(\Rightarrow E^2=E_{12}^2+E_3^2+2E_{12}.E_3.cos\alpha\)

  \(=3E_1^2+E_1^2+2.\sqrt{3}E_1.E_1.\dfrac{\sqrt{3}}{3}=6E_1^2\)

  \(\Rightarrow E=\sqrt{6}E_1=\sqrt{6}.k.\dfrac{\left|q\right|}{a^2}\)

    bởi Ngọt Ngọt 10/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA