YOMEDIA
NONE

Bài tập 1 trang 233 SGK Vật lý 11 nâng cao

Bài tập 1 trang 233 SGK Vật lý 11 nâng cao

Chọn phương án đúng.

Một tia sáng tới vuông góc với mặt AB của một lăng kính có chiết suất \(n = \sqrt 2 \) và góc ở đỉnh A = 30°, B là góc vuông. Góc lệch của tia sáng qua lăng kính là:

A. 5°                                   B. 13°      

C. 15°                                 D. 22° 

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Giải bài tập bài 47 lăng kính SGK Vật lí 11 Nâng cao

Ta có: 

\(\begin{array}{l} i = {30^0} \Rightarrow {\rm{sinr}} = \frac{{{n_1}\sin i}}{{{n_2}}}\\ \Rightarrow \sin r = \frac{{\sqrt 2 \sin {{30}^0}}}{1} = \frac{{\sqrt 2 }}{2}\\ \Rightarrow r = {45^0} \end{array}\)

Góc lệch D = 45° - 30° = 15°

Chọn đáp án C.

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 233 SGK Vật lý 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON