YOMEDIA
NONE

Bài tập 7 trang 234 SGK Vật lý 11 nâng cao

Bài tập 7 trang 234 SGK Vật lý 11 nâng cao

Lăng kính có góc ở đỉnh là 60°. Chùm sáng song song qua lăng kính có độ lệch cực tiểu là Dm = 42°. Hãy tìm góc tới và chiết suất của lăng kính. 

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Áp dụng công thức: \(\sin \frac{{{D_m} + A}}{2} = n\sin \frac{A}{2}\)

Chiết suất của lăng kính là: 

\(\begin{array}{l} \sin \frac{{{{60}^0} + {{42}^0}}}{2} = n\sin \frac{{{{60}^0}}}{2}\\ \Rightarrow n = \frac{{\sin {{51}^0}}}{{\sin {{30}^0}}} = 1,55 \end{array}\)

Góc tới:  \(i = \frac{{{D_m} + A}}{2} = \frac{{{{42}^0} + {{60}^0}}}{2} = {51^0}\)

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 234 SGK Vật lý 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON