YOMEDIA
NONE

Bài tập 28.5 trang 78 SBT Vật lý 11

Bài tập 28.5 trang 78 SBT Vật lý 11

Có tia sáng truyền qua lăng kính như Hình 28.3. Đặt sinγ = 1/n. Chỉ ra kết quả sai.

 

A. R1 = r2 = γ

B. A = 2γ

C. D = π - A

D. Các kết quả A, B, C đều sai. 

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Đáp án D

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 28.5 trang 78 SBT Vật lý 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON