ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Vật lý 11 Bài 28 Lăng kính

Bài tập trắc nghiệm Vật lý 11 Bài 28 về Lăng kính online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

VDO.AI

Câu hỏi trắc nghiệm (12 câu):

 • Câu 1:

  Một lăng kính thủy tinh có chiết suất \(n=1,41\approx \sqrt{2}\) . Tiết diện thẳng của lăng kính là tam giác đều ABC. Chiếu một tia sáng nằm trong mặt phẳng của tiết diện thẳng, tới AB với góc tới \(i_1=45^o\). Xác định đường truyền của tia sáng.

  • A. Ở J có tia khúc xạ với góc khúc xạ \(45^o\)
  • B. Ở J có tia khúc xạ với góc khúc xạ \(30^o\)
  • C. Ở J có tia khúc xạ với góc khúc xạ \(65^o\)
  • D. Ở J có tia khúc xạ với góc khúc xạ \(75^o\)
 • Câu 2:

  Lăng kính thủy tinh có tiết diện thẳng là tam giác cân ABC đỉnh A. Một tia sáng đơn sắc được chiếu vuông góc tới mặt bên AB. Sau hai lần phản xạ toàn phần trên hai mặt AC và AB, tia sáng ló ra khỏi đáy BC theo phương vuông góc với BC. Tính góc chiết quang A. 

  • A. \(24^o\)
  • B. \(36^o\)
  • C. \(12^o\)
  • D. \(48^o\)
   
   
 • Câu 3:

  Lăng kính có chiết suất n = 1,6 và góc chiết quang A = 6o. Một chùm sáng đơn sắc hẹp được chiếu vào mặt bên AB của lăng kính với góc tới nhỏ. Tính góc lệch của tia ló và tia tới.

  • A. \(7,2^o\)
  • B. \(36^o\)
  • C. \(1,8^o\)
  • D. \(3,6^o\)
 • Câu 4:

  Một lăng kính thủy tinh có chiết suất n = 1,6. Chiếu một tia sáng đơn sắc theo phương vuông góc với mặt bên của lăng kính. Tia sáng phản xạ toàn phần ở mặt bên của lăng kính. Tính giá trị nhỏ nhất của góc A.

   

  • A. \({A_{\min }} = 38,{68^o}\)
  • B. \({A_{\min }} = 32,{68^o}\)
  • C. \({A_{\min }} = 38,{08^o}\)
  • D. \({A_{\min }} = 35,{68^o}\)
 • Câu 5:

  Điều nào sau đây là đúng khi nói về lăng kính và đường đi của một tia sáng qua lăng kính?

  • A. Tiết diện thẳng của lăng kính là một tam giác cân. 
  • B. Lăng kính là một khối chất trong suốt hình lăng trụ đứng, có tiết diện thẳng là một hình tam giác
  • C. Mọi tia sáng khi quang lăng kính đều khúc xạ và cho tia ló ra khỏi lăng kính. 
  • D. Tất cả các lăng kính chỉ sử dụng hai mặt bên cho ánh sáng truyền qua
 • Câu 6:

  Để chế tạo lăng kính phản xạ toàn phần đặt trong không khí thì phải chọn thuỷ tinh để chiết suất là 

  • A. n > \(\sqrt 2 \)     
  • B. n > \(\sqrt 3 \)  
  • C. n > 1,5 
  • D.  \(\sqrt 3 \) > n > \(\sqrt 2 \)
 • Câu 7:

  Lăng kính được cấu tạo bằng khối chất trong suốt, đồng chất, thường có dạng hình lăng trụ. Tiết diện thẳng của lăng kính là hình ?

  • A. tròn 
  • B. elip  
  • C. tam giác   
  • D. chữ nhật
  • A. lệch một góc chiết quang A   
  • B. đi ra ở góc B
  • C. lệch về đáy của lăng kính     
  • D. đi ra cùng phương
  • A. luôn tăng dần 
  • B. luôn giảm dần
  • C. luôn không đổi     
  • D. giảm rồi tăng
  • A. Góc khúc xạ của tia sáng tới nhỏ hơn góc tới
  • B. Góc tới mặt bên thứ hai nhỏ hơn góc ló ra khỏi lăng kính
  • C. Luôn có chùm tia sáng ló ra khỏi mặt bên thứ hai 
  • D. Chùm sáng bị lệch về đấy khi đi qua lăng kính
  • A. tiết kiệm chi phí sản xuất vì không cần mạ bạc
  • B. khó điều chỉnh gương nghiêng 45o, còn lăng kính thì không cần điều chỉnh
  • C. lớp mạ mặt sau của gương tạo nhiều ảnh phụ do phản xạ nhiều lần 
  • D. lăng kính có hệ số phản xạ gần 100% cao hơn ở gương
  • A.  Bị tách ra thành nhiều tia sáng có màu khác nhau.
  • B. Vẫn là một tia sáng trắng.
  • C. Bị tách ra thành nhiều tia sáng trắng. 
  • D. Là một tia sáng trắng có viền màu.
 

 

YOMEDIA
1=>1