YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 28.8 trang 79 SBT Vật lý 11

Bài tập 28.8 trang 79 SBT Vật lý 11

Lăng kính có chiết suất n và góc chiết quang A. Một tia sáng đơn sắc được chiếu tới lăng kính sát mặt trước. Tia sáng khúc xạ vào lăng kính vàlóra ớ mặt kia với góc ló i’. Thiết lập hệ thức :

\(\frac{{{\rm{cosA}} + {\rm{sini'}}}}{{\sin A}} = \sqrt {{n^2} - 1} \)

 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có ở I (Hình 28.3G):

nsinr1 = sin900 →  sinr1 = 1/n

Mặt khác:   r1 + r2 = A → r= A – r1

Ở J:

\(\begin{array}{l} \begin{array}{*{20}{l}} {n\sin {r_2} = \sin i'}\\ { \Rightarrow n\sin (A - {r_1}) = \sin i'}\\ { \Rightarrow \sin A\cos {r_1} - {\rm{sin}}{{\rm{r}}_1}{\rm{cosA}} = \frac{{\sin i'}}{n}}\\ { \Rightarrow \sin A\sqrt {1 - {{\sin }^2}_{{r_1}}} - {\rm{sin}}{{\rm{r}}_1}{\rm{cosA}} = \frac{{\sin i'}}{n}}\\ { \Rightarrow \sin A\frac{{\sqrt {{n^2} - 1} }}{n} - \frac{{{\rm{cosA}}}}{n} = \frac{{\sin i'}}{n}} \end{array}\\ \Rightarrow \frac{{{\rm{cosA}} + {\rm{sini'}}}}{{\sin A}} = \sqrt {{n^2} - 1} \end{array}\)

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 28.8 trang 79 SBT Vật lý 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON