YOMEDIA
NONE

Bài tập 28.7 trang 78 SBT Vật lý 11

Bài tập 28.7 trang 78 SBT Vật lý 11

Lăng kính có chiết suất n = 1,50 và góc chiết quang A = 30°. Một chùm tia sáng hẹp, đơn sắc được chiếu vuông góc đến mặt trước của lăng kính,

a) Tính góc ló và góc lệch của chùm tia sáng.

b) Giữ chùm tia tới cố định, thay lăng kính trên bằng một lăng kính có cùng kích thước nhưng có chiết suất n’ ≠ n. Chùm tia ló sát mật sau của lăng kính. Tính n’. 

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Ở I: i = 0 => r = 0.

Tia sáng truyền thẳng vào lăng kính (Hình 28.1G).

Ở J : iJ = 30° (góc có cạnh tương ứng vuông góc) :

\(\begin{array}{l} {\rm{sinr}} = n\sin {i_J} = \frac{3}{2}.\frac{1}{2} = 0,75\\ \Rightarrow r \approx {48^0}{35^\prime } \end{array}\)

Suy ra góc lệch :

D = r-iJ = 48°35' - 30° = 18°35'

Ta có ở J trong trường hợp này (Hình 28.2G) :

n’siniJ = sin900 → n’ = 1/sin300 = 2

b) Ở I: i = 0 => r = 0.

Tia sáng truyền thẳng vào lăng kính (Hình 28.1G).

Ở J : iJ = 30° (góc có cạnh tương ứng vuông góc) :

Suy ra góc lệch :

D = r-iJ = 48°35' - 30° = 18°35'

Ta có ở J trong trường hợp này (Hình 28.2G) :

n’siniJ = sin900 → n’ = 1/sin300 = 2

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 28.7 trang 78 SBT Vật lý 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON