YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 5 trang 233 SGK Vật lý 11 nâng cao

Bài tập 5 trang 233 SGK Vật lý 11 nâng cao

Một lăng kính thuỷ tinh có chiết suất n = 1,5; tiết diện chính là một tam giác đều, được đặt trong không khí.

a) Tính góc lệch của tia sáng qua lăng kính khi góc tới là 30°.

b) Vẽ đường đi tia sáng và tính góc mà tia ló hợp với tia tới trong trường hợp tia tới vuông góc với mặt bên của lăng kính. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Ta có A = 60°, n = 1,5; lăng kính đặt trong không khí.

Theo giả thiết i = 30° 

\(\begin{array}{l} \Rightarrow {\rm{sinr}} = \frac{{{\rm{sini}}}}{n} = \frac{{\sin {{30}^0}}}{{1,5}} = 0,333\\ \Rightarrow r = {19^0}{28^\prime } \end{array}\)

Ta có: r' = A - r = 60 - 19°28' = 40°32'

\(\begin{array}{l} \Rightarrow \sin i' = n\sin r' = 1,5sin{40^o}32' = 0,975\\ \Rightarrow i' = {77^o} \end{array}\)

Vậy góc lệch D = i + i' - A = 30° + 77° - 60° = 47°

b)

Giải bài tập bài 47 lăng kính SGK Vật lí 11 Nâng cao

Trường hợp cho tia tới SI vuông góc với mặt bên lăng kính

  • Tia sáng đi từ không khí vào lăng kính:

 n1= 1, n2 = 1,5\(\begin{array}{l} SI \bot AB \Rightarrow i = {0^o}\\ \Rightarrow {\rm{sinr}} = \frac{{\sin i}}{{{n_2}}} = \frac{0}{{1,5}} = 0\\ \Rightarrow r = 0 \end{array}\)

  • Tia IJ truyền thẳng đến mặt AC.

- Tia sáng đi từ lăng kính ra không khí:

n1 = 1,5, n2 = 1

Ta có: 

\(\begin{array}{l} \sin {i_{gh}} = \frac{{{n_2}}}{{{n_1}}} = \frac{1}{{1,5}}\\ \Rightarrow {i_{gh}} = {42^{0.}} \end{array}\)

Góc tới i = 60° >igh nên có sự phản xạ toàn phần, tia JK là tia phản xạ.

- Tia sáng đi từ lăng kính ra không khí: n1 = 1,5, n2 = 1

Ta có tia tới \(JK \bot BC\) nên i = 0→ r = 0

Tia ló KR truyền thẳng ra ngoài không khí

Dựa vào hinh vẽ ta tính được góc lệch D = 60°.

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 233 SGK Vật lý 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON