YOMEDIA
UREKA

Bài tập 4 trang 233 SGK Vật lý 11 nâng cao

Bài tập 4 trang 233 SGK Vật lý 11 nâng cao

Khảo sát và vẽ đường đi tia sáng trong trường hợp tia tới là là trên mặt lăng kính 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Giải bài tập bài 47 lăng kính SGK Vật lí 11 Nâng cao

Ta có: 

Tia tới là là trên mặt lăng kính ⇒ góc tới \({i_1} = {90^0}\)

\(\begin{array}{l} \Rightarrow {\rm{sin}}{{\rm{r}}_{\rm{1}}} = \frac{{\sin {i_1}}}{n} = \frac{{\sin {{90}^0}}}{n} = \frac{1}{n} = \sin {i_{gh}}\\ \begin{array}{*{20}{l}} \begin{array}{l} \Rightarrow {r_1} = {i_{gh}}\\ \Rightarrow {r_2} = A - {r_1} = A - {i_{gh}} \end{array}\\ { \Rightarrow sin{i_2} = n.sin{r_2} = n.sin\left( {A - {i_{gh}}} \right)} \end{array} \end{array}\)

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 233 SGK Vật lý 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON