YOMEDIA
UREKA

Bài tập 28.10 trang 79 SBT Vật lý 11

Bài tập 28.10 trang 79 SBT Vật lý 11

Chậu chứa chất lỏng có chiết suất n = l,5. Tia tới chiếu tới mặt thoáng với góc tới 45°. (Hình 28.4).

a) Tính góc lệch khi ánh sáng khúc xạ vào chất lỏng.

b) Tia tới cố định. Nghiêng đáy chậu một góc α. Tính α để có góc lệch giữa tia tới và tia ló có giá trị như ở câu a (coi bề dày trong suốt của đáy chậu không đáng kể).

 

 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) (Hình 28.5G)

\(\begin{array}{l} {\rm{sinr}} = \frac{{\sin {{45}^0}}}{n} = \frac{1}{{1,5\sqrt 2 }}\\ \Rightarrow r \approx {28^0}\\ \Rightarrow D{\rm{ }} = {\rm{ }}I{\rm{ }}-{\rm{ }}r = {17^0} \end{array}\)

b) Để có góc lệch D như ở câu a thì tia khúc xạ vào chất lỏng phải truyền thẳng ra không khí (Hình 28.6G).

Tính chất của góc có cạnh tương ứng vuông góc và góc so le trong cho thẩy α = r = 280.

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 28.10 trang 79 SBT Vật lý 11 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF