YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 1 trang 188 SGK Vật lý 11 nâng cao

Bài tập 1 trang 188 SGK Vật lý 11 nâng cao

Chọn câu đúng

Trong khung dây dẫn ABCD được đặt trong từ trường đều như hình 38.7. Coi rằng bên ngoài vùng MNPQ không có từ trường. Khung chuyển động dọc theo hai đường song song x’x , y’y.

bài 38 hiện tượng cảm ứng điện từ suất điện động cảm ứng

Trong khung sẽ xuất hiện dòng điện cảm ứng khi:

A. Khung đang chuyển động ở ngoài vùng MNPQ.

B. Khung đang chuyển động trong vùng MNPQ.

C. Khung đang chuyển động ngoài vào trong vùng MNPQ.

D. Khung đang chuyển động đến gần vùng MNPQ. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Trong khung sẽ xuất hiện dòng điện cảm ứng khi khung đang chuyển động từ ngoài vào trong vùng MNPQ. Do khi đó diện tích phần khung dây cắt đường sức từ sẽ thay đổi, dẫn đến từ thông qua khung dây thay đổi.

Chọn đáp án C.

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 188 SGK Vật lý 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF