ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 7 trang 189 SGK Vật lý 11 nâng cao

Bài tập 7 trang 189 SGK Vật lý 11 nâng cao

Khung dây MNPQ cứng, phảng, diện tích 25cm2, gồm 10 vòng dây. Khung dây được đặt trong từ trường đều. Vectơ cảm ứng từ vuông góc với mặt phẳng khung dây và có chiều như trên Hình 38.10a. Cảm ứng từ biến thiên theo thời gian như đường biểu diễn trên Hình 38.10b.

bài 38 hiện tượng cảm ứng điện từ suất điện động cảm ứng

a) Tính độ biến thiên của từ thông qua khung dây kể từ lúc t = 0 đến t = 0,4s.

b) Xác định suất điện động cảm ứng trong khung

c) Tìm chiều của dòng điện cảm ứng trong khung 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Ta có: 

S = 25cm2

N = 10 vòng dây

\(\alpha  = \left( {\vec n,\vec B} \right) = 0\)

a) Độ biến thiên của từ thông qua khung dây kể từ lúc t = 0 đến t = 0,4s.

\(\begin{array}{l} {\rm{\Delta }}t = 0,4{\rm{ }}\left( s \right)\\ {\rm{\Delta }}\phi ' = {\phi _1} - {\phi _2} = N{B_1}S\\ = 10.2,{4.10^{ - 3}}{.25.10^{ - 4}} - 0\\ \Rightarrow {\rm{\Delta }}\phi ' = {6.10^{ - 5}}\left( {Wb} \right) \end{array}\)

b) Suất điện động cảm ứng trong khung:

\(\begin{array}{l} {e_C} = - \frac{{{\rm{\Delta }}\phi }}{{{\rm{\Delta }}t}} = - \frac{{0 - {{6.10}^{ - 5}}}}{{0,4}} = 0,{15.10^{ - 3}}\left( V \right)\\ \Rightarrow {e_C} = 0,15\left( {mV} \right) \end{array}\)

c) Chiều của dòng điện cảm ứng trong khung tìm bằng định luật Len-xơ.

Ta có B giảm dần nên từ trường \(\overrightarrow {B'} \) của dòng điện cảm ứng cùng chiều với \(\overrightarrow {B} \). Theo quy tắc nắm tay phải, ta có chiều dòng điện cảm ứng như hình vẽ.

bài 38 hiện tượng cảm ứng điện từ suất điện động cảm ứng

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 189 SGK Vật lý 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1