ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 23.7 trang 60 SBT Vật lý 11

Bài tập 23.7 trang 60 SBT Vật lý 11

Một khung dây dẫn hình chữ nhật không bị biến dạng được đặt trong một từ trường đều \(\vec B\)  ở vị trí mặt phẳng khung dây song song với các đường sức từ. Sau đó, cho khung dây quay 90° đến vị trí vuông góc với các đường sức từ. Hãy xác định chiều của dòng điện cảm ứng xuất hiện trong khung dây dẫn 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Trong từ trường đều \(\vec B\), tại vị trí mặt khung dây dẫn song song với các đường sức từ thì từ thông qua khung dây dẫn bằng không. Cho khung dây dẫn quay góc α = 90° đến vị trí vuông góc với các đường sức từ, thì từ thông qua mặt khung dây tăng tới cực đại.

Theo định luật Len-xơ, dòng điện cảm ứng ic xuất hiện trong khung dây dẫn khi đó phảicó chiều sao cho từ trường cảm ứng của dòng ingược hướng với từ trường \(\vec B\) để chống lại sự tăng từ thông qua khung dây dẫn (Hình 23.2G).

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 23.7 trang 60 SBT Vật lý 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1