YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 5 trang 188 SGK Vật lý 11 nâng cao

Bài tập 5 trang 188 SGK Vật lý 11 nâng cao

Một hình vuông cạnh 5cm, đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B =4.10-4 T. Từ thông qua hình vuông đó bằng 10 - 6 Wb. Tinh góc hợp bởi vectơ cảm ứng từ và vectơ pháp tuyến với hình vuông đó. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Góc hợp bởi vectơ cảm ứng từ và vectơ pháp tuyến của hình vuông là:

\(\begin{array}{*{20}{l}} \begin{array}{l} \Phi = B.S.cos\alpha \\ \Leftrightarrow {10^{ - 4}} = {4.10^{ - 4}}{.5.5.10^{ - 4}}.cos\alpha \end{array}\\ \begin{array}{l} \Rightarrow {\rm{cos}}\alpha = \frac{{{{10}^{ - 6}}}}{{{{4.10}^{ - 4}}.{{\left( {0,05} \right)}^2}}} = 1\\ \Rightarrow \alpha = {0^o} \end{array} \end{array}\)

Vậy góc hợp bởi vectơ cảm ứng từ và vectơ pháp tuyến với hình vuông là 0o.

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 188 SGK Vật lý 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF