ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 5 trang 188 SGK Vật lý 11 nâng cao

Bài tập 5 trang 188 SGK Vật lý 11 nâng cao

Một hình vuông cạnh 5cm, đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B =4.10-4 T. Từ thông qua hình vuông đó bằng 10 - 6 Wb. Tinh góc hợp bởi vectơ cảm ứng từ và vectơ pháp tuyến với hình vuông đó. 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Góc hợp bởi vectơ cảm ứng từ và vectơ pháp tuyến của hình vuông là:

\(\begin{array}{*{20}{l}} \begin{array}{l} \Phi = B.S.cos\alpha \\ \Leftrightarrow {10^{ - 4}} = {4.10^{ - 4}}{.5.5.10^{ - 4}}.cos\alpha \end{array}\\ \begin{array}{l} \Rightarrow {\rm{cos}}\alpha = \frac{{{{10}^{ - 6}}}}{{{{4.10}^{ - 4}}.{{\left( {0,05} \right)}^2}}} = 1\\ \Rightarrow \alpha = {0^o} \end{array} \end{array}\)

Vậy góc hợp bởi vectơ cảm ứng từ và vectơ pháp tuyến với hình vuông là 0o.

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 188 SGK Vật lý 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Nguyễn Thị Lệ
  Các cách để từ thông biến thiên? Help me!
  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 •  
   
  Tống Lê
  Khung dây ABCD đặt thẳng đứng, một phần nằm trong từ trường đều như hình. B = 1 T trong khoảng NMPQ, B = 0 ngoài khoảng đó. Cho AB = l = 5 cm, khung có điện trở r = 2 Ω, khung di chuyển đều xuống dưới với vận tốc v = 2 m/s. Tính dòng điện cảm ứng qua khung và nhiệt lượng toả ra trong khung khi nó đi chuyển một đoạn x = 10 cm và cạnh AB chưa ra khỏi từ trường. 
  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 • Hà Linh

  Khung dây đồng ABCD hình chữ nhật có kích thước 5cm x 10cm đặt vào từ trường đều, có B=0,2T. Vectơ cảm ứng từ hợp với mặt phẳng khung 600

         a. Tính từ thông qua khung dây

         b. Nếu tăng độ lớn cảm ứng từ lên 2 lần đồng thời tăng số vòng của khung dây lên 100 vòng thì từ thông qua khung thay đổi thế nào?

         ĐS: 8,66.10-4 Wb, tăng 200 lần

  Theo dõi (0) 0 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1