ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 23.5 trang 59 SBT Vật lý 11

Bài tập 23.5 trang 59 SBT Vật lý 11

Xác định từ thông qua mặt phẳng diện tích 20 cm2đặt trong từ trường đều có vectơ cảm ứng từ  \(\vec B\) hợp với mặt phẳng một góc 30° và có độ lớn là 1,2T. Xác định từ thông qua mặt phẳng này.

A. 2,0.10-3 Wb           B. 1,2.10-3Wb   

C. 12.10-5 Wb            D. 2,0.10-5Wb 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Đáp án B

Khi vectơ cảm ứng từ \(\vec B\) hợp với mặt phẳng một góc 30° thì góc giữa vectơ này hợp với vectơ pháp tuyến \(\vec N\) của mặt phẳng sẽ là α = 60°.

Áp dụng công thức tính từ thông : \({\rm{\Phi }} = {\rm{ }}BScos\alpha {\rm{ }} = {\rm{ }}BS{\rm{ }}cos60^\circ \) , ta tìm được :

\({\rm{\Phi }} = 1,{2.20.10^{ - 4}}.0,50 = 1,{2.10^{ - 3}}{\rm{W}}b\)

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 23.5 trang 59 SBT Vật lý 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1