YOMEDIA
NONE

Bài tập 6 trang 136 SGK Vật lý 10

Giải bài 6 tr 136 sách GK Lý lớp 10

Một ô tô có khối lượng 1000 kg chuyển động với vận tốc 80 km/h. Động năng của ô tô có giá trị nào sau đây?

A. \(2,52.10^4 J\).                                                      B. \(2,47.10^5 J\).

C. \(2,42.10^6 J\).                                                      D. \(3,2.10^6 J\).

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết Bài tập 6

Nhận định và phương pháp: 

Bài 6 là dạng bài  xác định động năng  của một vật có vận tốc cho trước

Cách giải :

  • Ta tiến hành giải như sau:

    • Bước 1: Áp dụng công thức tính động năng:  \({W_d} = \frac{1}{2}m{v^2}\)

    • Bước 2: Thay số tính toán và chọn kết quả đúng.​

Lời giải: 

  • Áp dụng phương pháp trên để giải bài 6 như sau:

  • Động năng của vật là :   \({W_d} = \frac{1}{2}m{v^2}\) = \(2,47.10^5 J\).

⇒ Chọn B.

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải Bài tập 6 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 136 SGK Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON