YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 2 trang 163 SGK Vật lý 10 nâng cao

Bài tập 2 trang 163 SGK Vật lý 10 nâng cao

Một ô tô tăng tốc trong hai trường hợp: từ 10km/h lên 20km/h và từ 50km/h lên 60km/h trong cùng một khoảng thời gian như nhau. Nếu bỏ qua ma sát, hãy so sánh xem lực tác dụng và công do lực thực hiện trong hai trường hợp có bằng nhau không. Tại sao? 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có:

\(\begin{array}{l} {\rm{\Delta }}{v_1} = {\rm{\Delta }}{v_2};{\rm{\Delta }}{t_1} = {\rm{\Delta }}{t_2};m = const\\ \Rightarrow \frac{{m\Delta {v_1}}}{{\Delta {t_1}}} = \frac{{m\Delta {v_2}}}{{\Delta {t_2}}}\\ \Rightarrow {F_1} = {F_2} \end{array}\)

→ Lực tác dụng trong hai trường hợp bằng nhau

\(\begin{array}{l} {A_1} = \frac{m}{2}\left[ {{{\left( {\frac{{20}}{{3,6}}} \right)}^2} - {{\left( {\frac{{10}}{{3,6}}} \right)}^2}} \right] \approx 11,6m(J)\\ {A_2} = \frac{m}{2}\left[ {{{\left( {\frac{{60}}{{3,6}}} \right)}^2} - {{\left( {\frac{{50}}{{3,6}}} \right)}^2}} \right] \approx 42,4m(J)\\ \Rightarrow {A_1} \ne {A_2} \end{array}\)

→ Công do lực thực hiện trong hai trường hợp khác nhau.

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 163 SGK Vật lý 10 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF