YOMEDIA

Tổng ôn lý thuyết Chuyên đề - Di truyền học người Sinh học 12

Tải về
 
ZUNIA12

Mời các bạn cùng tham khảo:

Tài liệu Tổng ôn lý thuyết Chuyên đề - Di truyền học người Sinh học 12 tài liệu này bao gồm các kiến thức lý thuyết về Di truyền học người sẽ giúp các em rèn luyện kỹ năng làm bài đồng thời giúp các em kiểm tra kiến thức về Sinh học 12 đã học. Mời các em tham khảo tại đây!

ANYMIND360

CHUYÊN ĐỀ: DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI

I. Những khó khăn, thuận lợi trong nghiên cứu di truyền người:

1.1. Khó khăn:

Người chín sinh dục muộn.

Số lượng con ít.

Đời sống của một thế hệ kéo dài.

Không thể áp dụng phương pháp phân tích di truyền như ở các sinh vật khác vì lý do xã hội.

Không thể sử dụng phương pháp gây đột biến, các phương pháp lai.

Bộ NST nhiều có ít sự sai khác, số lượng gen lớn.

1.2.Thuận lợi:

Đặc điểm sinh lý và hình thái được nghiên cứu toàn diện

II. Phương pháp nghiên cứu di truyền người.

2.1. Phương pháp phả hệ.

Nghiên cứu di truyền của một tính trạng nhất định trên những người có quan hệ họ hàng qua nhiều thế hệ nhằm: Xác định gen quy định tính trạng là trội hay lặn, nằm trên nhiễm sắc thể thường hay nhiễm sắc thể giới tính,

Xác định được mối quan hệ giữa kiểu gen và kiểu hình.

Kiểu hình

Kiểu gen

Mắt đen, tóc quăn, môi dày, lông mi dài, cong; mũi cong

Gen trội nằm trên NST thường  quy định

Mắt nâu; tóc thẳng; môi mỏng; lông mi ngắn, thẳng; mũi thẳng

Gen lặn nằm trên NST thường quy định

Bệnh mù màu đỏ và màu lục, bệnh máu khó đông.

gen lặn trên nhiễm sắc thể X quy định

Tật dính ngón 2-3

gen nằm trên nhiễm sắc thể Y quy định…

 

2.2. Phương pháp nghiên cứu đồng sinh

Trẻ đồng sinh là những đứa trẻ được sinh ra ở cùng một lần sinh

- Có hai dạng trẻ đồng sinh :

            + Đồng sinh cùng trứng : Có cùng một kiểu gen nên bao giờ cũng cùng giới

+ Đồng sinh khác trứng: Có kiểu gen khác nhau nên có thể cùng giới hoặc khác giới Xem những tính trạng nào đó do gen quyết định là chủ yếu hay do môi trường là chủ yếu.

- Nghiên cứu trẻ đồng sinh cùng trứng có thể xác định được tính trạng nào do gen quyết định là chủ yếu, tính trạng nào chịu ảnh hưởng của môi trường tự nhiên và xã hội.

Kết quả: Tính trạng nhóm máu, máu khó đông hoàn toàn phụ thuộc vào kiểu gen; tính trạng khối lượng cơ thể, độ thông minh phụ thuộc vào cả kiểu gen lẫn môi trường.

2.3. Phương pháp nghiên cứu di truyền quần thể

- Dựa vào công thức của định luật Hacdy- vanbec

 - Tính tần số các gen trong quần thể liên quan đến bệnh di truyền.hậu quả của kết hôn gần cũng như nguồn gốc các nhóm tộc người.

2.4. Phương pháp di truyền học phân tử.

            - Xác định chính xác vị trí của nuclêôtit trên ADN; cấu trúc của gen tương ứng với mỗi tính trạng

- Những nghiên cứu về đột biến hoặc về hoạt động của hệ gen đều phải dựa vào kiểu hình.

- Nghiên cứu về đột biến hoặc về hoạt động của gen ở người đều dựa trên sự biểu hiện của thể đột biến.

- Từ những hiểu biết về sai sót trong cấu trúc và hoạt động của bộ gen người, có thể dự báo khả năng xuất hiện những dị hình ở thế hệ con cháu:

Bệnh, tật ở người

Tác động của gen

Hồng cầu hình liềm

Thay thể cặp T=A bằng cặp A=T ở codon thứ 6 trên chuỗi beta của Hemoglobin  thay thể acid amin glutamin bằng valin trên protein.

Phênylkêtô niệu

Đột biến gen  trên NST thường

 

2.5. Phương pháp nghiên cứu tế bào

- Quan sát, nghiên cứu cấu trúc, số lượng NST, sự biến đổi trong gen để phát hiện dị tật bệnh di truyền bẩm sinh. Tìm ra các khuyết tật, các bệnh di truyền để chuẩn đoán và điều trị kịp thời.

Kết quả: Phát hiện ra nguyên nhân gây ra một số bệnh di truyền.

Bệnh, tật ở người

Nguyên nhân

Ung thư máu

Cặp NST 21 bị mất đoạn

Bạch cầu ác tính

Cặp NST 22 bị mất đoạn

Tật ngón trỏ dài, tai thấp, hàm bé

NST 16- 18

Hội chứng Down

3 NST 21

Hội chứng 3X

3 NST X

Hội chứng Claiphentơ

3 NST XXY

Hội chứng Tơcnơ

1 NST X

Mèo kêu

Mất đoạn ngắn NST 21

Patau

3 NST 13

Etuot

3 NST18

 

III. Di truyền y học.

{-- Nội dung phần III. Di truyền y học của tài liệu Tổng ôn lý thuyết Chuyên đề - Di truyền học người Sinh học 12 vui lòng xem ở phần xem online hoặc tải về --}

IV. Bảo vệ vốn gen của loài người và một số vấn đề của di truyền học.

{-- Nội dung phần IV. Bảo vệ vốn gen của loài người và một số vấn đề của di truyền học của tài liệu Tổng ôn lý thuyết Chuyên đề - Di truyền học người Sinh học 12 vui lòng xem ở phần xem online hoặc tải về --}

Trên đây là trích dẫn 1 phần nội dung Tổng ôn lý thuyết Chuyên đề - Di truyền học người Sinh học 12Để xem toàn bộ nội dung các em đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập .

Các em quan tâm có thể tham khảo thêm các tài liệu cùng chuyên mục:  

​Chúc các em học tập tốt !

 

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON