YOMEDIA

Giải Lý 12 SGK nâng cao Chương 7 Bài 47 Mẫu nguyên tử Bo và quang phổ vạch của nguyên tử Hiđrô

Nội dung tài liệu Hướng dẫn giải chi tiết bài tập SGK môn Vật lý 12 nâng cao Chương 7 Bài 47 Mẫu nguyên tử Bo và quang phổ vạch của nguyên tử Hiđrô do Học247 tổng hợp và biên soạn dưới đây sẽ hướng dẫn các em phương pháp giải các bài tập về các dãy Quang phổ của nguyên tử Hidrô- một trong những dạng bài tập quan trọng nhất của chương 7 ợng tử ánh sáng. Hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em chuẩn bị thật tốt kiến thức để làm bài thi đạt hiệu quả cao. Chúc các em ôn bài thật tốt !

Bài 1 trang 241 SGK Vật lý 12 nâng cao

Trạng thái dừng của một nguyên tử là

    A. Trạng thái đứng yên của nguyên tử.

    B. Trạng thái chuyển động đều của nguyên tử.

    C. Trạng thái trong đó mọi electron của nguyên tử đều không chuyển động đối với hạt nhân.

    D. Một trong số các trạng thái có năng lượng xác định, mà nguyên tử có thể tồn tại.

Hướng dẫn giải:

Trạng thái dừng của một nguyên tử là một trong số các trạng thái có năng lượng xác định mà nguyên tử có thể tồn tại.

Chọn đáp án D.


Bài 2 trang 241 SGK Vật lý 12 nâng cao

Ở trạng thái dừng, nguyên tử

    A. Không bức xạ và không hấp thụ năng lượng.

    B. Không bức xạ, nhưng có thể hấp thụ năng lượng.

    C. Không hấp thụ, nhưng có thể bức xạ năng lượng.

    D. Vẫn có thể hập thụ và bức xạ năng lượng.

Hướng dẫn giải:

Nguyên tử chỉ tồn tại trong những trạng thái có năng lượng xác định gọi là trạng thái dừng. Các trạng thái dừng được kí hiệu: K, L, M, ...

Ở trạng thái dừng, nguyên tử không hấp thụ hoặc bức xạ năng lượng

Chọn đáp án A.


Bài 3 trang 241 SGK Vật lý 12 nâng cao

Dãy Ban – me ứng với sự chuyển electron từ quỹ đạo ở xa hạt nhân về quỹ đạo nào sau đây?

    A. Quỹ đạo K.

    B. Quỹ đạo L.

    C. Quỹ đạo M.

    D. Quỹ đạo N.

Hướng dẫn giải:

Dãy Ban – me ứng với sự chuyển electron từ các quỹ đạo dừng ở bên ngoài về quỹ đạo L.

Chọn đáp án B.


Bài 4 trang 241 SGK Vật lý 12 nâng cao

Bước sóng của vạch quang phổ thứ nhất trong dãy Lai- man là \({\lambda _0} = 122\) nm của hai vạch \({H_\alpha },{H_\beta }\) lần lượt là \({\lambda _1} = 0,656\mu m\) và \({\lambda _2} = 0,486\mu m\). Hãy tính bước sóng hai vạch tiếp theo trong dãy Lai- man và vạch đầu tiên trong dãy Pa-sen.

Hướng dẫn giải:

Vẽ sơ đồ chuyển mức năng lượng :

sơ đồ chuyển mức năng lượng ​

Theo giả thiết :

- Vạch thứ nhất trong dãy Lai-man là:  \({\lambda _0} = {\lambda _{LK}} = 122(nm)\)

- Vạch thứ nhất và vạch thứ hai trong dãy Ban-me là

\(\begin{array}{l} {\lambda _1} = {\lambda _{ML}} = 0,656(\mu m)\\ {\lambda _2} = {\lambda _{NL}} = 0,486(\mu m) \end{array}\)

1. Bước sóng hai vạch tiếp theo trong dãy Lai- man là : \({\lambda _{MK}}\) và \({\lambda _{NK}}\)

- Theo tiên đề Bo : 

\(\begin{array}{l} {\varepsilon _{MK}} = {E_M} - {E_K} = {E_M} - {E_L} + {E_L} - {E_K}\\ \Rightarrow {\varepsilon _{MK}} = {\varepsilon _{ML}} + {\varepsilon _{LK}}\\ \Leftrightarrow \frac{{hc}}{{{\lambda _{MK}}}} = \frac{{hc}}{{{\lambda _{ML}}}} + \frac{{hc}}{{{\lambda _{LK}}}}\\ \Leftrightarrow \frac{1}{{{\lambda _{MK}}}} = \frac{1}{{{\lambda _{ML}}}} + \frac{1}{{{\lambda _{LK}}}} = \frac{1}{{0,656}} + \frac{1}{{0,122}}\\ \Rightarrow {\lambda _{MK}} = 0,1029(\mu m) \end{array}\)

Tương tự ta có:                  

\(\begin{array}{l} {\varepsilon _{NK}} = {E_N} - {E_K}\\ = {E_N} - {E_L} + {E_L} - {E_K}\\ = {\varepsilon _{NL}} + {\varepsilon _{LK}}\\ \Leftrightarrow \frac{1}{{{\lambda _{NK}}}} = \frac{1}{{{\lambda _{NL}}}} + \frac{1}{{{\lambda _{LK}}}} = \frac{1}{{0,486}} + \frac{1}{{0,122}}\\ \Rightarrow {\lambda _{NK}} = 0,0975\left( {\mu m} \right) \end{array}\)                                                     

2. Bước sóng vạch đầu tiên trong dãy Pa-sen là :\({\lambda _{NM}}\)

Ta có:    

\(\begin{array}{l} {\varepsilon _{NM}} = {E_N} - {E_M}\\ = \left( {{E_N} - {E_K}} \right) - \left( {{E_M} - {E_K}} \right)\\ = {\varepsilon _{NK}} - {\varepsilon _{MK}}\\ \Rightarrow \frac{1}{{{\lambda _{NM}}}} = \frac{1}{{{\lambda _{NK}}}} - \frac{1}{{{\lambda _{MK}}}} = \frac{1}{{0,0975}} - \frac{1}{{0,1029}}\\ \Rightarrow {\lambda _{NM}} = 1,858(\mu m) \end{array}\)

 

Trên đây là nội dung hướng dẫn giải chi tiết bài tập SGK nâng cao môn Vật lý 12 Chương 7 Bài 47 Mẫu nguyên tử Bo và quang phổ vạch của nguyên tử Hiđrôđược trình bày rõ ràng, cụ thể với phương pháp ngắn gọn và khoa học. Hy vọng rằng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em học sinh lớp 12 học tập thật tốt! 

 

YOMEDIA