YOMEDIA

Giải Lý 12 SGK nâng cao Chương 3 Bài 14 Sóng cơ. Phương trình sóng

HỌC247 xin giới thiệu đến các em tài liệu Giải bài tập SGK Vật lý 12 nâng cao Chương 3 Bài 14 Sóng cơ. Phương trình sóng nhằm trang bị cho các em học sinh một số công thức và phương pháp giải các dạng bài tập có trong chương 3 Sóng cơ học, qua đó, các em có thể giải nhanh các bài tập của chương trình nâng cao môn Vật lý lớp 12 và tránh được những nhầm lẫn. Chúc các em học tốt!

Bài 1 trang 78 SGK Vật lý 12 nâng cao

Sóng cơ là

    A. Sự truyền chuyển động cơ trong không khí.

    B. Những dao động cơ lan truyền trong môi trường.

    C. Chuyển động tương đối của vật này so với vật khác.

    D. Sự co giãn tuần hoàn giữa các phần tử trong môi trường.

Hướng dẫn giải:

Sóng cơ học là sự lan truyền dao động, lan truyền năng lượng, lan truyền pha dao động (trạng thái dao động) chứ không phải quá trình lan truyển vật chất (các phần tử sóng).

Chọn đáp án B.


Bài 2 trang 78 SGK Vật lý 12 nâng cao

Bước sóng là

    A. Quãng đường mà mỗi phân tử của môi trường đi được trong 1 giây.

    B. Khoảng cách giữa hai phần tử của sóng dao động ngược pha.

    C. Khoảng cách giữa hai phần tử sóng gần nhất dao động cùng pha.

    D. Khoảng cách giữa hai vị trí xa nhau nhất của mỗi phần tử sóng.

Hướng dẫn giải:

Bước sóng là quãng đường sóng truyền trong một chu kì, tức là khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm dao động cùng pha trên phương truyền sóng.

λ = v.T = v/f (m).

Chọn đáp án C.


Bài 3 trang 78 SGK Vật lý 12 nâng cao

Một sóng có tần số 1000 Hz truyền đi với tốc độ 330 m/s thì bước sóng của nó có giá trị nào sau đây?

    A. 330000m        B. 3m 

    C. 0,33m/s        D. 0,33m

Hướng dẫn giải:

Ta có: \(\lambda  = \frac{v}{f} = \frac{{330}}{{1000}} = 0,33(m).\)

Chọn đáp án D.


Bài 4 trang 78 SGK Vật lý 12 nâng cao

Một sóng ngang truyền trên một dây dài có phương trình: \(u = 6\cos (4\pi t + 0,02\pi x)\) , trong đó x và u được tính bằng xentimet (cm) và t được tính bằng giây (s). Hãy xác định:

a) Biên độ      

b) Bước sóng

c) Tần số      

d) Tốc độ

e) Độ dời u tại \(x = 16,6\) cm, tại \(t = 4s\).

Hướng dẫn giải:

Sóng ngang có phương trình: \(u = 6\cos (4\pi t + 0,02\pi x)\)

\( \Rightarrow u = 6cos4\pi \left( {t + \frac{{0,02\pi x}}{{4\pi }}} \right)\)

\( \Leftrightarrow u = 6\cos 4\pi \left( {t + \frac{x}{{200}}} \right)\)

Ta có:

a) Biên độ sóng: \(A = 6\) cm      

b) Bước sóng: \(\lambda  = \frac{v}{f} = \frac{2}{2} = 1(m)\)

c) Tần số góc: \(\omega  = 4\pi (rad/s)\) 

Tần số : \(f = \frac{\omega }{{2\pi }} = 2(Hz)\)

d) Tốc độ: \(v = 200(cm/s) = 2(m/s)\)

e) Độ dời u tại \(x = 16,6\) cm, tại \(t = 4s\).

\( \Rightarrow u = 6\cos 4\pi \left( {4 + \frac{{16,6}}{{200}}} \right) = 3(cm).\)

 

Trên đây là nội dung hướng dẫn giải chi tiết bài tập SGK nâng cao môn Vật lý 12 Chương 3 Bài 14 Sóng cơ. Phương trình sóng được trình bày rõ ràng, cụ thể với phương pháp ngắn gọn và khoa học. Hy vọng rằng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em học sinh lớp 12 học tập thật tốt!

 

YOMEDIA