YOMEDIA

Giải Hóa 12 SGK nâng cao Chương 8 Bài 51 Chuẩn độ axit - bazo

 
UREKA

Dưới đây là Hướng dẫn giải Hóa 12 SGK nâng cao Chương 8 Bài 51 Chuẩn độ Axit - Bazo được hoc247 biên soạn và tổng hợp, nội dung bám sát theo chương trình SGK Hóa học 12 nâng cao giúp các em học sinh nắm vững phương pháp giải bài tập và ôn tập kiến thức hiệu quả hơn. 

ADSENSE

Bài 1 trang 245 SGK Hóa 12 nâng cao

Khái niệm sự chuẩn độ? Khái niệm điểm tương đương? Khái niệm điểm cuối? Cho thí dụ minh hoạ?

Hướng dẫn giải:

Sự chuẩn độ là cách xác định nồng độ của dung dịch.

- Dung dịch thuốc thử đã biết chính xác nồng độ gọi là dung dịch chuẩn

- Thời điểm mà chất cần xác định nồng độ vừa tác dụng hết với dung dịch chuẩn gọi là điểm tương đương

- Thời điểm kết thúc chuẩn độ là điểm cuối.


Bài 2 trang 245 SGK Hóa 12 nâng cao

Cần phải thêm bao nhiêu ml dung dịch NaOH 0,25 M vào 50 ml dung dịch hỗn hợp HCl 0,1M và H2SO4 0,05M để thu được dung dịch có độ pH = 2,0?

A. 43,75 ml

B. 36,54 ml

C. 27,75 ml

D. 40,75 ml

Hướng dẫn giải:

Đáp án B.

Ta có nHCl = 0,005; nH2SO4 = 0,0025 ⇒ nH+ = 2.nH2SO4 + nHCl = 0,01 mol.

nOH- = 0,25V (với V là thề tích NaOH thêm vào)

Phản ứng: H+ + OH- → H2O

Dung dịch thu được có pH = 2 ⇒ axit dư

nH+ dư = 0,01 - 0,25V

CM H+ sau phản ứng = \(\frac{{0,01 - 0,25V}}{{0,05 + V}} = {10^{ - 2}}\)

V = 0,03654 lít = 36,54 ml.


Bài 3 trang 245 SGK Hóa 12 nâng cao

Từ các số liệu sau hãy vẽ đồ thị biểu diễn sự biến thiên pH của dung dịch trong quá trình chuẩn độ dung dịch HCl 0,100 M bằng dung dịch NaOH 0,100 M. Trục hoành ghi thể tích dung dịch NaOH, trục tung ghi pH của dung dịch. Đường biểu diễn trên đồ thị đó gọi là đường định phân.

VNaOH

0

10

50

90

99

99,9

100

100,1

101

110

pH

1

1,1

1,48

2,28

3,30

4,30

7,0

9,7

10,7

11,68

Hướng dẫn giải:

Đồ thị đường định phân

 

Trên đây là nội dung chi tiết Giải bài tập nâng cao Hóa 12 Chương 8 Chuẩn độ axit - bazo, với hướng dẫn giải chi tiết, rõ ràng, trình bày khoa học. Hoc247 hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các bạn học sinh lớp 12 học tập thật tốt!

 

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON