YOMEDIA

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2023 môn Hóa học Sở GD&ĐT Bà Rịa Vũng Tàu có đáp án

Tải về
 
ZUNIA12

Nội dung tài liệu Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hoá học năm 2022-2023 Sở GD&ĐT Bà Rịa Vũng Tàu có đáp án được biên soạn bởi HOC247 sau đây giúp các em học sinh lớp 12 ôn tập và rèn luyện kĩ năng giải đề, chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp THPT sắp tới. Hi vọng bộ tài liệu này sẽ giúp các em ôn tập kiến thức dễ dàng hơn. Chúc các em học tập tốt!

ADSENSE

 

SỞ GD&ĐT TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA

NĂM HỌC 2022-2023 

Môn: HOÁ HỌC

40 câu trắc nghiệm

Thời gian: 50 phút (không tính thời gian phát đề)Cho nguyên tử khối: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32;

Cl = 35,5; Br = 80; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; I = 127; Ba = 137.

ĐỀ THI

Câu 41: Kim loại nào sau đây tác dụng với C2H5OH? 

A. Ag.

B. Hg.

C. Cu.

D. Na.

Câu 42: Cho 25,55 gam hỗn hợp E gồm 4 amin: n-butylamin, đietylamin, etyldimetylamin,

iso butylamin  tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch HCl 2M. Giá trị của V là 

A. 150 ml.

B. 175 ml.

C. 185 ml.

D. 350 ml.

Câu 43: Thực hiện các thí nghiệm sau: 

(a) Sục khí Cl2 vào dung dịch NaOH ở nhiệt độ thường. 

(b) Cho Fe3O4 vào dung dịch HCl loãng (dư). 

(c) Cho Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng (dư). 

(d) Hòa tan hết hỗn hợp Cu và Fe2O3 (số mol bằng nhau) vào dung dịch H2SO4 loãng (dư). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm tạo ra hai muối là 

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu 44: Xà phòng hóa este X có công thức phân tử C4H8O2 bằng dung dịch NaOH dư thu được muối Y  và ancol Z (bậc 1). Biết X có phản ứng tráng bạc. Công thức cấu tạo thu gọn của X là 

A. HCOOCH(CH3)2.

B. CH3CH2COOCH3

C. CH3COOC2H5.

D. HCOOCH2CH2CH3

Câu 45: Để chống ăn mòn cho các chân cột thu lôi bằng thép chôn dưới đất, người ta dùng phương pháp  bảo vệ điện hoá. Trong thực tế, có thể dùng kim loại nào sau đây làm điện cực bảo vệ? 

A. Sn.

B. Na.

C. Zn.

D. Cu.

Câu 46: Cho 4 dung dịch riêng biệt: CuSO4, FeCl3, HCl và NaOH. Số dung dịch có khả năng phản ứng  được với kim loại Al là 

A. 1.

B. 3.

C. 2.

D. 4.

Câu 47: Crom (III) hidroxit là chất rắn màu lục xám, có tính lưỡng tính. Công thức của crom (III)  hidroxit là 

A. CrO3.

B. Cr(OH)2.

C. H2CrO4.

D. Cr(OH)3.

Câu 48: Chất nào sau đây ngọt hơn đường mía? 

A. Fructozơ.

B. Tinh bột.

C. Glucozơ.

D. Saccarozơ.

Câu 49: Chất nào sau đây là chất béo rắn ở điều kiện thường? 

A. Tripanmitin.

B. Glixerol.

C. Triolein.

D. Axit stearic.

Câu 50: Phát biểu nào sau đây đúng? 

 A. Cao su Buna-S có tính đàn hồi cao hơn cao su Buna-N. 

 B. Tơ olon thuộc loại tơ bán tổng hợp. 

 C. Tơ tằm rất bền trong môi trường axit. 

 D. PVC được điều chế bằng phản ứng trùng hợp etilen. 

Câu 51: Kim loại Kali phản ứng với clo sinh ra sản phẩm nào sau đây? 

A. NaCl.

B. KOH.

C. KCl.

D. KClO.

Câu 52: Trong điều kiện không có oxi, sắt phản ánh với lượng dư dung dịch nào sau đây sinh ra muối sắt  (III)? 

A. H2SO4 đặc, nguội.

B. CuSO4 loãng.

C. HNO3 đặc, nóng.

D. HCl loãng.

Câu 53: Vào mùa đông, nhiều gia đình sử dụng bếp than đặt trong phòng kín để sưởi ấm gây ngộ độc có  thể dẫn tới tử vong. Nguyên nhân gây ngộ độc là do khí 

A. CO.

B. N2.

C. O3.

D. H2.

Câu 54: Lên men 1 tấn khoai chứa 85% tinh bột để sản xuất ancol etylic, hiệu suất của cả quá trình sản  xuất là 70%. Khối lượng ancol thu được là 

A. 0,338 tấn.

B. 0,833 tấn.

C. 0,383 tấn.

D. 0,668 tấn.

Câu 55: Trùng ngưng hexametilenđiamin với axit adipic thu được polime X óng mượt, ít thấm nước, giặt  mau khô, nhưng kém bền với nhiệt; với axit và có tính dai, bền, mềm mại, kiềm. X là polime nào sau  đây? 

A. Policaproamit.

B. Cao su isopren.

C. Poli(vinyl clorua).

D. Nilon-6,6.

...

 

ĐÁP ÁN VÀ GIẢI CHI TIẾT 

 

41D 

42B 

43C 

44D 

45C 

46D 

47D 

48A 

49A 

50A

51C 

52C 

53A 

54A 

55D 

56C 

57B 

58C 

59B 

60B

61D 

62B 

63A 

64B 

65A 

66B 

67D 

68C 

69D 

70A

71C 

72B 

73B 

74D 

75D 

76C 

77B 

78B 

79B 

80B

 

Câu 42:  

Các chất trong E đều có dạng C4H11N (0,35 mol) 

nHCl = nE = 0,35 mol V = 175 mL 

Câu 43:  

(a) Cl2 + NaOH NaCl + NaClO + H2

(b) Fe3O4 + HCl FeCl3 + FeCl2 + H2

(c) Fe3O4 + H2SO4 đặc nóng Fe2(SO4)3 + SO2 + H2

(d) Cu + Fe2O3 + 3H2SO4 CuSO4 + 2FeSO4 + 3H2

Câu 44:  

X có phản ứng tráng bạc Y là HCOONa. 

Từ X tạo ancol Z (bậc 1) X là HCOOCH2CH2CH3 

Z là CH3CH2CH2OH. 

Câu 45:  

Dùng Zn để bảo bệ cột thu lôi bằng thép (thành phần chính là Fe) vì khi gắn Zn vào cột sẽ hình thành cặp  điện cực Zn-Fe trong đó Zn có tính khử mạnh hơn Fe nên Zn là cực âm và bị ăn mòn, Fe là cực dương và  được bảo vệ. 

Na có tính khử mạnh nhưng tương tác ngay với các chất trong môi trường nên không dùng để bảo vệ cột  sắt. 

Câu 46:  

Cả 4 dung dịch có khả năng phản ứng được với kim loại Al: 

CuSO4 + Al Al2(SO4)3 + Cu 

FeCl3 + Al AlCl3 + FeCl

HCl + Al AlCl3 + H

NaOH + Al + H2O NaAlO2 + H2 

Câu 50:  

A. Đúng.

B. Sai, tơ olon thuộc loại tơ tổng hợp. 

C. Sai, tơ tằm có -CONH- nên kém bền trong môi trường axit. 

D. Sai, PVC được điều chế bằng phản ứng trùng hợp vinyl clorua (CH2=CHCl) 

Câu 52:  

A. Không phản ứng 

B. Fe + CuSO4 FeSO4 + Cu 

C. Fe + HNO3 đặc nóng, dư Fe(NO3)3 + NO2 + H2

D. Fe + HCl FeCl2 + H2 

Câu 54:  

(C6H10O5)n nC6H12O6 2nC2H5OH 

162………………………………92 

1.85%……………………………..m 

H = 70% mC2H5OH = 1.85%.70%.92/162 = 0,338 tấn 

Câu 58:  

(a) Đúng, xăng sinh học là xăng A92 pha thêm etanol 

(b) Đúng 

(c) Đúng, mỡ lợn có thành phần chính là chất béo, khi đun với NaOH đặc, thu được xà phòng.

(d) Đúng 

(e) Đúng, sữa đầu nành chứa protein hòa tan, khi bị đông tụ sẽ tạo thành đậu phụ.

(f) Đúng, lòng trắng trứng là một loại protein đơn giản, tan được nên có phản ứng màu biure. 

Câu 59:  

Nước cứng vĩnh cửu (chứa Mg2+, Ca2+, Cl-, SO42-) tác dụng với Na2CO3 thu được kết tủa: Mg2+ + CO32- MgCO

Ca2+ + CO32- CaCO3 

...

---(Để xem đầy đủ nội dung đề thi và đáp án chi tiết, các em vui lòng xem online hoặc đăng nhập để tải về máy)--- 

Trên đây là một phần trích đoạn nội dung Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hoá học năm 2022-2023 Sở GD&ĐT Bà Rịa Vũng Tàu có đáp án. Để xem thêm nhiều tài liệu tham khảo hữu ích khác các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Chúc các em học tập tốt!

 

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF