ON
ADMICRO

5 Đề thi thử môn Toán THPT QG 2017 có đáp án

Tải về
VIDEO_3D

Bộ 5 đề thi thử môn Toán kì thi THPT Quốc gia 2017 theo cấu trúc của Bộ Giáo dục và đào tạo được lấy từ các trường THPT thuộc các sở Giáo dục Khánh Hòa, Hà Tĩnh, Đồng Tháp sẽ giúp các em rèn luyện kĩ năng giải đề, đánh giá khả năng để có biện pháp học tập, rèn luyện nhằm chuẩn bị tốt nhất cho kì thi THPT QG 2017.

 
 
YOMEDIA

Đề thi thử số 1:

SỞ GD&ĐT KHÁNH HÒA

Trường THPT Hoàng Văn Thụ

 

ĐỀ THI THỬ KÌ THI THPT QG NĂM 2017

Môn: Toán

Thời gian làm bài: 90 phút

(50 câu trắc nghiệm)

 

 

Câu 1: Đồ thị hàm số \(y = \frac{{x + 3}}{{x - 1}}\) có tiệm cận đứng, tiệm cận ngang lần lượt là: 

A. \(x{\rm{ }} = 1{\rm{ }};{\rm{ }}y{\rm{ }} = 1\)                                                    B. \(x = - 1;y = 3\)                              

C. \(x = - 3;y = 1\)                                                D. \(x = 1;y = - 3\)

Câu 2: Cho hàm số y=f(x) có đồ thị hàm số như hình vẽ. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. Hàm số đạt cực đại tại x=3.

B. Hàm số đạt cực trị tại các điểm x=0 và x=1.

C. Hàm số đạt cực tiểu tại điểm x=0. 

D. Hàm số đạt cực trị tại các điểm x=2 và x=3.

Câu 3: Tìm các khoảng đồng biến của hàm số \(y = 2{\left( {x + 2} \right)^4} + 3.\)

A. \(\left( { - \infty ;0} \right)\)                       B. \(\left( {0; + \infty } \right)\)                           C. \(\left( { - \infty ; - 2} \right)\)                  D. \(\left( { - 2; + \infty } \right)\)

Câu 4: Cho hàm số  \(y = \frac{{{x^3}}}{3} - 2{x^2} + 3x + \frac{2}{3}\). Tọa độ điểm cực đại của đồ thị hàm số là: 

A. (-1;2)                            B. (1;2)                                    C. \(\left( {3;\frac{2}{3}} \right)\)                        D. (1;3)

Câu 5: Biết rằng đồ thị hàm số \(y = \frac{{x - 2}}{{x + 1}}\) và đường thẳng y=x-2 cắt nhau tại hai điểm phân biệt có tung độ lần lượt là \(y_1;y_2.\). Tính \(y_1+y_2.\)

A. \(y_1+y_2=-4\)             B. \(y_1+y_2=2\)                       C. \(y_1+y_2=4\)               D. \(y_1+y_2=-2\)

 

Câu 6 - câu 47: Các em có thể tải về hoặc xem Online để xem toàn bộ nội dung các câu hỏi của đề thi thử môn Toán THPT QG 2017 trường THPT Hoàng Văn Thụ - Khánh Hòa.

 

Câu 48: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho hai đường thẳng \(d_1;d_2\) có phương trình lần lượt là \(\frac{x}{2} = \frac{{y - 1}}{{ - 1}} = \frac{{z + 2}}{1};\left\{ \begin{array}{l} x = - 1 + 2t\\ y = 1 + t\\ z = 3 \end{array} \right.(t \in\mathbb{R} )\). Phương trình đường thẳng vuông góc với \((P):7x+y-4z=0\) và cắt cả hai đường thẳng \(d_1;d_2\) là: 

A. \(\frac{x}{7} = \frac{{y - 1}}{1} = \frac{{z + 2}}{{ - 4}}\)                                                  B. \(\frac{{x - 2}}{7} = \frac{y}{1} = \frac{{z + 1}}{{ - 4}}\)                     

C. \(\frac{{x + 1}}{7} = \frac{{y - 1}}{1} = \frac{{z - 3}}{{ - 4}}\)                                           D. \(\frac{{x + \frac{1}{2}}}{7} = \frac{{y - 1}}{1} = \frac{{z - \frac{1}{2}}}{{ - 4}}\)

Câu 49: Trong không gian Oxyz cho \(A\left( {0;1;0} \right),B\left( {2;2;2} \right),C\left( { - 2;3;1} \right)\) và đường thẳng \(d:\frac{{x - 1}}{2} = \frac{{y + 2}}{{ - 1}} = \frac{{z - 3}}{2}\). Tìm điểm M thuộc đường thẳng d để thể tích tứ diện MABC bằng 3.

A. \(M\left( { - \frac{3}{2}; - \frac{3}{4};\frac{1}{2}} \right);M\left( { - \frac{{15}}{2};\frac{9}{4}; - \frac{{11}}{2}} \right)\)                   B. \(M\left( { - \frac{3}{5}; - \frac{3}{4};\frac{1}{2}} \right);M\left( { - \frac{{15}}{2};\frac{9}{4};\frac{{11}}{2}} \right)\)                         

C. \(M\left( {\frac{3}{2}; - \frac{3}{4};\frac{1}{2}} \right);M\left( {\frac{{15}}{2};\frac{9}{4};\frac{{11}}{2}} \right)\)                             D. \(M\left( {\frac{3}{5}; - \frac{3}{4};\frac{1}{2}} \right);M\left( {\frac{{15}}{2};\frac{9}{4};\frac{{11}}{2}} \right)\) 

Câu 50: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hình lăng trụ đứng ABC.A'B'C' có \(A(a;0;0),B( - a;0;0),C( - a;0;b)\) với a,b là các số dương thay đổi thỏa mãn a + b = 4. Tính khoảng cách lớn nhất giữa hai đường thẳng BC' và AC'. 

   A. 1                                B. 2                                         C.\(\sqrt 2\)                       D. \(\frac{ \sqrt 2}{2}\)

Đáp án đề thi thử số 1:

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

Câu 1

A

Câu 11

D

Câu 21

B

Câu 31

A

Câu 41

A

Câu 2

B

Câu 12

D

Câu 22

D

Câu 32

B

Câu 42

B

Câu 3

D

Câu 13

D

Câu 23

B

Câu 33

A

Câu 43

B

Câu 4

B

Câu 14

B

Câu 24

A

Câu 34

B

Câu 44

C

Câu 5

D

Câu 15

B

Câu 25

D

Câu 35

A

Câu 45

A

Câu 6

B

Câu 16

A

Câu 26

A

Câu 36

B

Câu 46

A

Câu 7

C

Câu 17

B

Câu 27

A

Câu 37

D

Câu 47

A

Câu 8

C

Câu 18

D

Câu 28

A

Câu 38

C

Câu 48

B

Câu 9

B

Câu 19

B

Câu 29

B

Câu 39

D

Câu 49

A

Câu 10

C

Câu 20

B

Câu 30

D

Câu 40

A

Câu 50

C

 

 

Đề thi thử số 2:

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KHÁNH HÒA

TRƯỜNG THPT DÂN LẬP NGUYỄN THIỆN THUẬT

 

ĐỀ THI THỬ KÌ THI THPT QG 2017

Môn: Toán

Thời gian làm bài : 90 phút

(50 câu trắc nghiệm)

 

Sau đây là trích một số câu hỏi trong đề thi, để xem đầy đủ các em có thể xem Online hoặc tải về:

Câu 10: Một viên đá được ném lên từ gốc tọa độ O trong mặt phẳng Oxy (Ox nằm ngang) chuyển động theo đường (quỹ đạo) có phương trình \(y=-(1+m^2)x^2+mx\), m là tham số dương. Tìm giá trị của tham số m để viên đá rơi xuống cắt trục Ox tại điểm cách O xa nhất.

A. m=3                             B. m=2                           C. m=1                       D. m=4

Câu 18: Một người được lĩnh lương khởi điểm là 700.000đ/tháng. Cứ ba năm anh ta lại được tăng lương thêm 7%. Tính số tiền sau 36 năm làm việc anh ta lĩnh được (Lấy chính xác đến hàng đơn vị).  

A. 450788972đ.               B. 314318383đ                C. 31431838đ               D. 567678453đ. 

Câu 26: Cho hình thang cong (H) giới hạn bởi các đường \(y = \sqrt[3]{x},y = 0,x = 1,x = 8\). Tính thể tích V của khối tròn xoay thu được khi quay hình (H) xung quanh trục Ox. 

A. \(V={\pi ^2}\)                     B. \(V = \frac{{9\pi }}{4}\)                    C. \(V = 18,6\)               D. \(V = \frac{{93\pi }}{5}\)

Câu 28: Kí hiệu \(S_1,S_2,S_3\) lần lượt là diện tích hình vuông đơn vị (có cạnh bằng đơn vị), hình tròn đơn vị (có bán kính bằng đơn vị), hình phẳng giới hạn bởi hai đường \(y = 2\sqrt {1 - {x^2}} ,y = 2(1 - x)\). Tính tỉ số \(\frac{{{S_1} + {S_3}}}{{{S_2}}}\)

A. \(\frac{{{S_1} + {S_3}}}{{{S_2}}} = \frac{1}{3}\)            B. \(\frac{{{S_1} + {S_3}}}{{{S_2}}} = \frac{1}{4}\)             C.\(\frac{{{S_1} + {S_3}}}{{{S_2}}} = \frac{1}{2}\)         D. \(\frac{{{S_1} + {S_3}}}{{{S_2}}} = \frac{1}{5}\)

Câu 30: Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, tập hợp điểm biểu diễn các số phức z thỏa mãn điều kiện \({\left| {zi - \left( {{\rm{2}} + i} \right)} \right| = {\rm{2}}}\).                

A. Đường thẳng 3x+4y-2=0                                   B. Đường tròn (x+1)2+(y-2)2=9                        

C. Đường tròn (x-1)2+(y+2)2=4                               D. Đường thẳng x+2y-1=0

Câu 36: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a. Cạnh bên SA vuông góc mặt đáy và có độ dài bằng a. Tính thể tích V khối tứ diện SBCD. 

A. \(V = \frac{{{a^3}}}{3}\)                      B. \(V = \frac{{{a^3}}}{4}\)                 C. \(V = \frac{{{a^3}}}{6}\)                   D. \(V = \frac{{{a^3}}}{8}\)

Câu 40: Cắt một khối trụ bởi một mặt phẳng qua trục ta được thiết diện là hình chữ nhật ABCD có AB và CD thuộc hai đáy của khối trụ. Biết AB = 4a, AC = 5a. Tính thể tích của khối trụ.

A. \(V = 16\pi {a^3}\)                B. \(V = 4\pi {a^3}\)             C. \(V = 8\pi {a^3}\)                D.\(V = 12\pi {a^3}\)

Câu 50: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho bốn điểm M(2;0;0), N(0;-3;0), P(0;0;4), Q(2;3;4). Tìm số mặt phẳng \(\left ( \alpha \right )\) đi qua các điểm M, N và khoảng cách từ Q đến \(\left ( \alpha \right )\) gấp hai lần khoảng cách từ P đến \(\left ( \alpha \right )\). 

A. 1                                 B. 2                            C. Vô số                         D.

 

Các em có thể tải về hoặc xem Online để xem toàn bộ nội dung các câu hỏi của đề thi thử môn Toán THPT QG 2017 trường THPT Dân lập Nguyễn Thiện Thuật - Khánh Hòa.

Đáp án đề thi thử số 2:

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

Câu 1

C

Câu 11

B

Câu 21

A

Câu 31

C

Câu 41

A

Câu 2

C

Câu 12

A

Câu 22

C

Câu 32

C

Câu 42

A

Câu 3

D

Câu 13

D

Câu 23

B

Câu 33

A

Câu 43

D

Câu 4

B

Câu 14

B

Câu 24

B

Câu 34

A

Câu 44

A

Câu 5

A

Câu 15

A

Câu 25

C

Câu 35

C

Câu 45

A

Câu 6

C

Câu 16

C

Câu 26

D

Câu 36

C

Câu 46

C

Câu 7

D

Câu 17

B

Câu 27

B

Câu 37

D

Câu 47

A

Câu 8

C

Câu 18

A

Câu 28

C

Câu 38

A

Câu 48

D

Câu 9

C

Câu 19

D

Câu 29

B

Câu 39

B

Câu 49

D

Câu 10

C

Câu 20

A

Câu 30

C

Câu 40

D

Câu 50

D

 

 

Đề thi thử số 3:

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ TĨNH

ĐỀ SỐ 15

 

ĐỀ THI THỬ KÌ THI THPT QG 2017

Môn: Toán

Thời gian làm bài : 90 phút

(50 câu trắc nghiệm)

 

Sau đây là trích một số câu hỏi trong đề thi, để xem đầy đủ các em có thể xem Online hoặc tải về:

Câu 11: Để làm một chiếc cốc bằng thủy tinh hình trụ với đáy cốc dày 1,5cm, thành xung quanh cốc dày 0,2 cm và có thể tích thật (thể tích nó đựng được) là 480πcm3 thì người ta cần ít nhất bao nhiêu cm3 thủy tinh? 

A. \(75,66\pi {\rm{ }}c{m^3}\)              B. \(71,16\,\pi {\rm{ }}c{m^3}\)              C. \(85,41\pi {\rm{ }}c{m^3}\)            D. \(84,64\pi {\rm{ }}c{m^3}\)

Câu 21: Năm 2001, dân số Việt Nam là 78685800 người. Tỷ lệ tăng dân số năm đó là 1,7%. Biết rằng sự sự tăng dân số ước tính theo thức \(S = A{{\rm{e}}^{N{\rm{r}}}}^{}\), trong đó A là dân số của năm lấy làm mốc tính, S: dân số sau N năm, r: tỉ lệ tăng dân số hàng năm. Tăng dân số với tỉ lệ tăng như vậy thì đến năm nào dân số nước ta ở mức 120 triệu người.

A. 2025                           B. 2030                          C. 2026                          D. 2035

Câu 26: Thể tích của vật thể tròn xoay tạo bởi khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường y=x2-2x, y=0, x=0, x=1  quanh trục hoành Ox có giá trị bằng?

A. \(\frac{{8\pi }}{7}\)                             B. \(\frac {{7\pi }}{8}\)                            C. \(\frac{{15\pi }}{8}\)                           D. \(\frac{{8\pi }}{{15}}\)

Câu 34: Cho phương trình \({z^2} - 4z + 8 = 0\). Gọi M và N là 2 điểm biểu diễn của các nghiệm phương trình đã cho. Khi đó diện tích tam giác OMN là:  

A. 2                               B. 3                                C. 4                                D. 8

Câu 38: Cho hình lăng trụ đứng ABC.A'B'C' có đáy là tam giác vuông cân tại A và AB=2a. Biết thể tích hình lăng trụ ABC.A'B'C' bằng \(2\sqrt 2 {a^3}\). Gọi  là khoảng cách từ A đến (A'BC) khi đó tỷ số \(\frac {h}{a}\) là: 

A. 2                              B. \(\frac{1}{2}\)                                   C. 1                                D. \(\frac {1}{3}\)

Câu 42: Một nhà máy sản xuất nước ngọt cần làm các lon dựng dạng hình trụ với thể tích đựng được là V. Biết rằng diện tích toàn phần nhỏ nhất thì tiết kiệm chi phí nhất. Để tiết kiệm chi phí nhất thì bán kính của lon là:

A. \(\sqrt[3]{{\frac{V}{{2\pi }}}}.\)                      B. \(\sqrt[3]{{\frac{V}{{3\pi }}}}.\)                          C. \(\sqrt[3]{{\frac{V}{{4\pi }}}}\)                          D.\(\sqrt[3]{{\frac{V}{\pi }}}.\)

Câu 47: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d: \(\frac{x}{1} = \frac{{y - 1}}{2} = \frac{{z + 3}}{{ - 2}}\) và mặt cầu (S): \({x^2} + {y^2} + {z^2} - 2x - 6y + 4z - 11 = 0\). Mặt phẳng (P) vuông góc với đường thẳng d, cắt theo giao tuyến là một đường tròn có bán kính bằng 4. Mặt phẳng (P) có phương trình là:  

A. x+2y-2z+2=0 hoặc -x-2y+2z+20=0                               

B. -x-2y+2z-3=0 hoặc -x-2y+2z+18=0                            

C. x+2y-2z-3=0 hoặc -x-2y+2z-18=0                        

D. x+2y-2z-2=0 hoặc -x-2y+2z+20=0

 

Các em có thể tải về hoặc xem Online để xem toàn bộ nội dung các câu hỏi của đề thi thử môn Toán THPT QG 2017 số 15 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh.

Đáp án đề thi thử số 3:

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

Câu 1

C

Câu 11

A

Câu 21

C

Câu 31

B

Câu 41

C

Câu 2

D

Câu 12

C

Câu 22

B

Câu 32

C

Câu 42

A

Câu 3

B

Câu 13

A

Câu 23

A

Câu 33

C

Câu 43

B

Câu 4

B

Câu 14

B

Câu 24

B

Câu 34

C

Câu 44

B

Câu 5

B

Câu 15

A

Câu 25

B

Câu 35

C

Câu 45

A

Câu 6

A

Câu 16

C

Câu 26

D

Câu 36

A

Câu 46

B

Câu 7

C

Câu 17

A

Câu 27

D

Câu 37

A

Câu 47

D

Câu 8

D

Câu 18

A

Câu 28

D

Câu 38

C

Câu 48

C

Câu 9

C

Câu 19

B

Câu 29

D

Câu 39

A

Câu 49

D

Câu 10

A

Câu 20

C

Câu 30

C

Câu 40

D

Câu 50

C

 

 

Trên đây là một số câu hỏi được trích tứ bộ 5 Đề thi thử môn Toán THPT Quốc gia 2017 được biên soạn theo cấu trúc của Bộ. Để thuận lợi hơn trong việc theo dõi các em vui lòng đăng nhập hoc247.net để tải đề thi về máy tính.

Hy vọng bộ đề trên sẽ giúp ích cho các em trong quá trình học tập, ôn luyện chuẩn bị cho kì thi THPT QG sắp đến. Chúc các em học tốt!

--MOD TOÁN HỌC247 (tổng hợp)-- 

 

 

 

Tài liệu liên quan

 

YOMEDIA
1=>1