AMBIENT

30 câu hỏi trắc nghiệm về phần Di truyền cấp độ tế bào Sinh học 12 có video lời giải

Tải về

30 câu trắc nghiệm về Di truyền cấp độ tế bào được Thầy Cao Minh Sáng trình bày cụ thể và chi tiết thông qua Video hướng dẫn dưới đây sẽ hướng dẫn các em nắm vững kiến thức về phần di truyền phân tử. Hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em chuẩn bị thật tốt kiến thức để làm bài thi đạt hiệu quả cao. Chúc các em ôn bài thật tốt 

30 CÂU TRẮC NGHIỆM VỀ DI TRUYỀN CẤP ĐỘ TẾ BÀO SINH HỌC 12 CÓ VIDEO GIẢI CHI TIẾT

Cùng xem Video Hướng dẫn giải 30 câu bài tập trắc nghiệm về phần Di truyền cấp độ tế bào Sinh học 12 của thầy Cao Minh Sáng hoặc trực tiếp làm bài thi online tại Trắc nghiệm về phần Di truyền cấp độ tế bào Sinh học 12 để đạt được kết quả tốt nhất các em nhé!

 

Câu 1: Phân tử ADN liên kết với prôtêin mà chủ yếu là histôn đã tạo nên cấu trúc đặc hiệu, cấu trúc này KHÔNG thể phát hiện ở tế bào:

A.Tảo lục.    

B.Vi khuẩn.

C.Ruồi giấm.   

D.Sinh vật nhân thực.

Câu 2: Ở loài giao phối, Bộ NST đặc trưng của loài được duy trì ổn định qua các thế hệ là khác nhau của loài là nhờ:

A.Quá trình giảm phân.

B.Quá trình nguyên phân.

C.Quá trình thụ tinh.

D.Cả A, B và C.

Câu 3: Tại vùng sinh sản của ống dẫn sinh dục của ruồi giấm có 6 tế bào sinh dục sơ khai nguyên phân 3 lần liên tiếp. Các tế bào con sinh ra đều chuyển sang vùng chín trở thành các tế bào sinh giao tử. Số NST môi trường cung cấp cho quá trình tạo giao tử từ 6 tế bào sinh dục sơ khai nói trên:

A.720

B.256

C.2032

D.128

Câu 4: Vào kỳ sau của nguyên phân, trong mỗi tế bào của người có: 

A.46 nhiễm sắc thể đơn

B.92 nhiễm sắc thể kép

C.46 crômatit

D.92 tâm động

Câu 5: Các nhiễm sắc thể tự nhân đôi ở pha nào sau đây của kỳ trung gian?

A.Pha G1 

B.Pha S

C.Pha G2

D.Pha G1 và pha G2

Câu 6: Ở một loài có bộ NST 2n = 20. Một nhóm tế bào nguyên phân cùng một số lần, ở lần cuối cùng đếm được 320 NST đang xếp thành 1 hàng ở mặt phẳng xích đạo. Số lượng tế bào ban đầu là bao nhiêu biết số lượng tế bào ban đầu gấp 4 lần số đợt nguyên phân:

A.16

B.6

C.8

D.10

Câu 7: Trong quá trình nguyên phân, các NST co xoắn cực đại ở kỳ:

A.Đầu

B.Giữa

C.Sau

D.Cuối

Câu 8: Đơn vị cấu trúc gồm một đoạn ADN chứa 146 cặp nu quấn quanh 8 phân tử histôn 1 ¾ vòng của nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân thực được gọi là:

A.ADN.

B.Nuclêôxôm.

C.Sợi cơ bản.

D.Sợi nhiễm sắc.

Câu 9: Ở gà có bộ NST 2n=78. Một tế bào sinh dục đực sơ khai nguyên phân liên tiếp một số lần, tất cả các tế bào con tạo thành đều tham gia giảm phân tạo giao tử. Tổng số NST đơn trong tất cả các giao tử là 19968. Tế bào sinh dục sơ khai đó đã nguyên phân với số lần là:

A.7

B.6

C.5

D.4

Câu 10: Mức cấu trúc xoắn của NST có chiều ngang 30nm là:

A.Sợi ADN.   

B.Sợi cơ bản.  

C.Sợi nhiễm sắc.    

D.Cấu trúc siêu xoắn.

Câu 11: Một loài có 2n = 24, kì sau nguyên phân có số NST là:

A.24 đơn

B.24 kép

C.48 đơn

D.48 kép

Câu 12: Trong giảm phân I, NST kép tồn tại ở: 

A.Kì trung gian.

B.Kì đầu.

C.Kì sau.

D.Tất cả các kì.

Câu 13: Số NST trong tế bào ở kỳ sau của quá trình nguyên phân là: 

A.2n NST đơn. 

B.2n NST kép.

C.4n NST đơn.

D.4n NST kép.

Câu 14: Xét 7 tế bào sinh dục sơ khai đực nguyên phân liên tiếp 7 đợt, 50% số tế bào con trải qua giảm phân. Hiệu suất thụ tinh của tinh trùng là 3,125%. Số hợp tử được hình thành bằng bao nhiêu?

A.28

B.14

C.42

D.56

Câu 15: Thành phần hoá học chính của nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân thực có ADN và prôtêin:

A.Dạng histôn.

B.Cùng các enzim tái bản.   

C.Dạng phi histôn.  

D.Dạng histôn và phi histôn.

{--Các em có thể thực hành làm bài thi trực tuyến tại 30 câu Trắc nghiệm về phần Di truyền cấp độ tế bào Sinh học 12 có video hướng dẫn--}

 

Trên đây là phần trích đoạn một phần nội dung trong 30 câu trắc nghiệm về phần Di truyền cấp độ tế bào Sinh học 12 có Video lời giải. Để xem toàn bộ nội dung các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt ,nâng cao kỹ năng giải bài tập trắc nghiệm Sinh học và đạt thành tích cao hơn trong học tập .

Các em quan tâm có thể tham khảo thêm các tài liệu cùng chuyên mục:

​Chúc các em học tập tốt !

 

YOMEDIA