ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Vật lý 9 Bài 7 Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn

15 phút 10 câu 24 lượt thi
YOMEDIA
 

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

 

Đề thi nổi bật tuần

 
 

 

1=>1