Trắc nghiệm Hình học 10 Bài 3 Tích của vectơ với một số

phút 15 câu 15 lượt thi

Câu hỏi trắc nghiệm (15 câu):