• Câu hỏi:

  Cho ba điểm A, B, C phân biệt sao cho \(\overrightarrow {AB}  = k\overrightarrow {AC} \). Biết rằng B nằm giữa A và C. Giá trị k thỏa mãn điều kiện nào sau đây?

  • A. k < 0
  • B. k = 1
  • C.  0 < k < 1
  • D. k > 1

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ta có ABAC cùng hướng và AB < AC nên 0 < k < 1. Chọn C.

  Lưu ý. Nếu A nằm giữa B và C thì k < 0. Đặc biệt , k = – 1 khi và chỉ khi A là trung điểm của BC.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC