YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cho ba điểm A, B, C phân biệt sao cho \(\overrightarrow {AB}  = k\overrightarrow {AC} \). Biết rằng B nằm giữa A và C. Giá trị k thỏa mãn điều kiện nào sau đây?

  • A. k < 0
  • B. k = 1
  • C.  0 < k < 1
  • D. k > 1

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ta có ABAC cùng hướng và AB < AC nên 0 < k < 1. Chọn C.

  Lưu ý. Nếu A nằm giữa B và C thì k < 0. Đặc biệt , k = – 1 khi và chỉ khi A là trung điểm của BC.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 45011

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON