YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho tam giác ABC. Gọi M là điểm trên cạnh BC sao cho MB = 2MC. Khi đó khẳng định nào sau đây là đúng?

  • A. \(\overrightarrow {AM}  = \frac{1}{3}\overrightarrow {AB}  + \frac{2}{3}\overrightarrow {AC} \)
  • B. \(\overrightarrow {AM}  = \frac{2}{3}\overrightarrow {AB}  + \frac{1}{3}\overrightarrow {AC} \)
  • C. \(\overrightarrow {AM}  = \overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {AC} \)
  • D. \(\overrightarrow {AM}  = \frac{2}{3}\overrightarrow {AB}  - \frac{1}{3}\overrightarrow {AC} \)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Cách 1. Qua M kẻ đường thẳng song song với AB, AC tạo thành hình bình hành MEAF. Áp dụng định lí Ta – lét và quy tắc hình bình hành ta có:

  Bài tập trắc nghiệm Hình học 10 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 10

  Cách 2. Áp dụng quy tắc trung điểm mở rộng MB=-2MC nên

  Bài tập trắc nghiệm Hình học 10 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 10

   
  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 45013

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON