YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cho tam giác ABC. Gọi M là điểm trên cạnh BC sao cho MB = 2MC. Khi đó khẳng định nào sau đây là đúng?

  • A. \(\overrightarrow {AM}  = \frac{1}{3}\overrightarrow {AB}  + \frac{2}{3}\overrightarrow {AC} \)
  • B. \(\overrightarrow {AM}  = \frac{2}{3}\overrightarrow {AB}  + \frac{1}{3}\overrightarrow {AC} \)
  • C. \(\overrightarrow {AM}  = \overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {AC} \)
  • D. \(\overrightarrow {AM}  = \frac{2}{3}\overrightarrow {AB}  - \frac{1}{3}\overrightarrow {AC} \)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Cách 1. Qua M kẻ đường thẳng song song với AB, AC tạo thành hình bình hành MEAF. Áp dụng định lí Ta – lét và quy tắc hình bình hành ta có:

  Bài tập trắc nghiệm Hình học 10 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 10

  Cách 2. Áp dụng quy tắc trung điểm mở rộng MB=-2MC nên

  Bài tập trắc nghiệm Hình học 10 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 10

   
  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 45013

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON