AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho hình bình hành ABCD tâm O. Mệnh đề sai là?

  • A. \(\vec{AB}=\vec{CD}\)
  • B. \(\vec{AD}=\vec{BC}\)
  • C. \(\vec{AO}=\vec{OC}\)
  • D. \(\vec{OD}=\vec{BO}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Câu a sai vì theo hình vẽ trên thì \(\vec{AB}=-\vec{CD}\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>