YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Cho hình bình hành ABCD tâm O. Mệnh đề sai là?

  • A. \(\vec{AB}=\vec{CD}\)
  • B. \(\vec{AD}=\vec{BC}\)
  • C. \(\vec{AO}=\vec{OC}\)
  • D. \(\vec{OD}=\vec{BO}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Câu a sai vì theo hình vẽ trên thì \(\vec{AB}=-\vec{CD}\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 2359

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF