YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho tứ giác ABCD; X là trọng tâm của tam giác BCD, G là trọng tâm tứ giác ABCD. Khẳng định nào sau đây đúng?

  • A. \(\overrightarrow {GA}  + \overrightarrow {GX}  = \overrightarrow 0 \)
  • B. \(\overrightarrow {GA}  +3 \overrightarrow {GX}  = \overrightarrow 0 \)
  • C. \(\overrightarrow {GB}  + \overrightarrow {GX}  = \overrightarrow 0 \)
  • D. \(\overrightarrow {GC}  + \overrightarrow {GX}  = \overrightarrow 0 \)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Bài tập trắc nghiệm Hình học 10 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 10

  (vì X là trọng tâm của ∆BCD). Chọn B.

  Nhận xét. Từ kết quả trên ta có A, G, X thẳng hàng và GA = 3GX.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 45015

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON