YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cho tứ giác ABCD; X là trọng tâm của tam giác BCD, G là trọng tâm tứ giác ABCD. Khẳng định nào sau đây đúng?

  • A. \(\overrightarrow {GA}  + \overrightarrow {GX}  = \overrightarrow 0 \)
  • B. \(\overrightarrow {GA}  +3 \overrightarrow {GX}  = \overrightarrow 0 \)
  • C. \(\overrightarrow {GB}  + \overrightarrow {GX}  = \overrightarrow 0 \)
  • D. \(\overrightarrow {GC}  + \overrightarrow {GX}  = \overrightarrow 0 \)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Bài tập trắc nghiệm Hình học 10 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 10

  (vì X là trọng tâm của ∆BCD). Chọn B.

  Nhận xét. Từ kết quả trên ta có A, G, X thẳng hàng và GA = 3GX.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 45015

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON