YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Tìm khẳng định sai:

   

  • A. Hai vectơ cùng phương với một vectơ thứ ba khác \(\vec{0}\) thì cùng phương
  • B. Hai vectơ cùng hướng với một vectơ thứ ba khác \(\vec{0}\) thì cùng phương
  • C. Ba vectơ \(\vec{a},\vec{b},\vec{c}\) khác \(\vec{0}\) đôi một cùng phương thì ít nhất có hai vectơ cùng phương
  • D. Để \(\vec{a}\) và \(\vec{b}\) bằng nhau thì \(|\vec{a}|=|\vec{b}|\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Câu d sai vì độ lớn của các vectơ là các giá trị đại số, điều đó không thể khẳng định các vectơ ấy cùng hướng và có cùng độ dài

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 2358

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON