YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Cho tam giác ABC đều cạnh a, H là trung điểm của BC. Vectơ \(\vec{CA}-\vec{HC}\) có độ dài là?

   

  • A. \(\frac{a\sqrt{3}}{2}\)
  • B. \(\frac{a\sqrt{5}}{2}\)
  • C. \(\frac{a\sqrt{7}}{2}\)
  • D. \(\frac{3a}{2}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Dựng hình bình hành ACHD. Theo đề, ta cần tính đó là \(\vec{CA}-\vec{HC}\)

  Theo quy tắc hình bình hành, \(\vec{AD}=-\vec{HC}\)

  Yêu cầu đề bài chúng ta cần tính \(\vec{CA}+\vec{AD}=\vec{CD}\)

  Dễ dàng tính được độ dài đại số của \(AH=BD=\frac{a\sqrt{3}}{2}\)

  Vậy \(|\vec{CD}|=\sqrt{\frac{3a^2}{4}+a^2}=\frac{a\sqrt{7}}{2}\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 2360

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON