YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho tam giác ABC đều cạnh a, H là trung điểm của BC. Vectơ \(\vec{CA}-\vec{HC}\) có độ dài là?

   

  • A. \(\frac{a\sqrt{3}}{2}\)
  • B. \(\frac{a\sqrt{5}}{2}\)
  • C. \(\frac{a\sqrt{7}}{2}\)
  • D. \(\frac{3a}{2}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Dựng hình bình hành ACHD. Theo đề, ta cần tính đó là \(\vec{CA}-\vec{HC}\)

  Theo quy tắc hình bình hành, \(\vec{AD}=-\vec{HC}\)

  Yêu cầu đề bài chúng ta cần tính \(\vec{CA}+\vec{AD}=\vec{CD}\)

  Dễ dàng tính được độ dài đại số của \(AH=BD=\frac{a\sqrt{3}}{2}\)

  Vậy \(|\vec{CD}|=\sqrt{\frac{3a^2}{4}+a^2}=\frac{a\sqrt{7}}{2}\)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 2360

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON