YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho vectơ \(\overrightarrow a ,\overrightarrow b \) và các số thực m, n, k. Khẳng định nào sau đây là đúng?

  • A. Từ đẳng thức ma=na suy ra m = n
  • B. Từ đẳng thức ka=kb luôn suy ra a=b
  • C. Từ đẳng thức ka=kb luôn suy ra k = 0
  • D. Từ đẳng thức ma=na và a0 suy ra m = n

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Theo giả thiết ta có ma-na=0 => (m-n)a=0.

  Vì a ≠ 0 nên m – n = 0, suy ra m = n. Chọn D.

  Nếu a = 0 thì không thể kết luận được m = n. Do vậy A không đúng.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 45010

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON