YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cho vectơ \(\overrightarrow a ,\overrightarrow b \) và các số thực m, n, k. Khẳng định nào sau đây là đúng?

  • A. Từ đẳng thức ma=na suy ra m = n
  • B. Từ đẳng thức ka=kb luôn suy ra a=b
  • C. Từ đẳng thức ka=kb luôn suy ra k = 0
  • D. Từ đẳng thức ma=na và a0 suy ra m = n

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Theo giả thiết ta có ma-na=0 => (m-n)a=0.

  Vì a ≠ 0 nên m – n = 0, suy ra m = n. Chọn D.

  Nếu a = 0 thì không thể kết luận được m = n. Do vậy A không đúng.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 45010

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON