YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cho ba ABC với các trung tuyến AM, BN, CP. Khẳng định nào sau đây sai?

  • A. \(\overrightarrow {AM}  + \overrightarrow {BN}  + \overrightarrow {CP}  = \overrightarrow 0 \)
  • B. \(\overrightarrow {BM}  + \overrightarrow {CN}  + \overrightarrow {AP}  = \overrightarrow 0 \)
  • C. \(\overrightarrow {CM}  + \overrightarrow {CN}  + \overrightarrow {AP}  = \overrightarrow 0 \)
  • D. \(\overrightarrow {AM}  + \overrightarrow {AN}  + \overrightarrow {AP}  = \overrightarrow 0 \)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Cách 1. Theo quy tắc trung điểm ta có

  Bài tập trắc nghiệm Hình học 10 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 10

  Cộng từng vế các đẳng thức trên ta được

  Bài tập trắc nghiệm Hình học 10 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 10

  Dễ thấy các phương án A, B, C đều đúng. Vậy chọn D.

  Cách 2. Ta có ngay

  Bài tập trắc nghiệm Hình học 10 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 10

   
  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 45012

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON