YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho ba ABC với các trung tuyến AM, BN, CP. Khẳng định nào sau đây sai?

  • A. \(\overrightarrow {AM}  + \overrightarrow {BN}  + \overrightarrow {CP}  = \overrightarrow 0 \)
  • B. \(\overrightarrow {BM}  + \overrightarrow {CN}  + \overrightarrow {AP}  = \overrightarrow 0 \)
  • C. \(\overrightarrow {CM}  + \overrightarrow {CN}  + \overrightarrow {AP}  = \overrightarrow 0 \)
  • D. \(\overrightarrow {AM}  + \overrightarrow {AN}  + \overrightarrow {AP}  = \overrightarrow 0 \)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Cách 1. Theo quy tắc trung điểm ta có

  Bài tập trắc nghiệm Hình học 10 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 10

  Cộng từng vế các đẳng thức trên ta được

  Bài tập trắc nghiệm Hình học 10 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 10

  Dễ thấy các phương án A, B, C đều đúng. Vậy chọn D.

  Cách 2. Ta có ngay

  Bài tập trắc nghiệm Hình học 10 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 10

   
  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 45012

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON