Trắc nghiệm Địa lý 12 Bài 21 Đặc điểm nền nông nghiệp nước ta

phút 5 câu 73 lượt thi

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):