Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 8 Thực hành thay xích, líp

90 phút 5 câu 0 lượt thi

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 

 • Câu 1: Mã câu hỏi: 15381

  Quy trình chặt xích gồm mấy bước?

  • A. 3
  • B. 4
  • C. 5
  • D. 6
 • Câu 2: Mã câu hỏi: 15382

  Sau khi vặn nới lỏng đai ốc trục bánh xe sau ta cần làm gì tiếp theo ?

  • A. Tháo bánh xe sau
  • B. Tháo xích cũ ra khỏi xe
  • C. Tháo mắt khoá xích.
  • D. Tất cả đều đúng
 • Câu 3: Mã câu hỏi: 15383

  Các bước thay líp gồm có : 

  • A. Tháo bánh xe sau →Tháo líp cũ ra → Lắp bánh xe→ Lắp líp mới vào  → Căng lại xích.
  • B. Tháo bánh xe sau →Tháo líp cũ ra → Lắp líp mới vào → Lắp bánh xe → Căng lại xích.
  • C. Tháo bánh xe sau →Tháo líp cũ ra → Lắp líp mới vào → Căng lại xích→ Lắp bánh xe 
  • D. Đáp án A hoặc B
 • Câu 4: Mã câu hỏi: 15384

  Quy trình thay xích gồm mấy bước ?

  • A. 4
  • B. 5
  • C. 6
  • D. 7
 • Câu 5: Mã câu hỏi: 15385

  Các bước chặt xích theo đúng thứ tự là: 

  • A. Tìm khoá mắt xích → Tháo mắt khoá xích → Đo chiều dài xích, đột tháo số mắt xích cần bỏ.
  • B. Tháo bánh xe sau → Tháo mắt khoá xích → Đo chiều dài xích, đột tháo số mắt xích cần bỏ.
  • C. Tháo bánh xe sau →Tìm khoá mắt xích→ Đo chiều dài xích, đột tháo số mắt xích cần bỏ.
  • D. Tìm khoá mắt xích → Tháo mắt khoá xích → Lắp xích và căng xích