YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Các bước chặt xích theo đúng thứ tự là: 

  • A. Tìm khoá mắt xích → Tháo mắt khoá xích → Đo chiều dài xích, đột tháo số mắt xích cần bỏ.
  • B. Tháo bánh xe sau → Tháo mắt khoá xích → Đo chiều dài xích, đột tháo số mắt xích cần bỏ.
  • C. Tháo bánh xe sau →Tìm khoá mắt xích→ Đo chiều dài xích, đột tháo số mắt xích cần bỏ.
  • D. Tìm khoá mắt xích → Tháo mắt khoá xích → Lắp xích và căng xích

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chọn đáp án A

  Tìm khoá mắt xích → Tháo mắt khoá xích → Đo chiều dài xích, đột tháo số mắt xích cần bỏ.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA