YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Các bước thay líp gồm có : 

  • A. Tháo bánh xe sau →Tháo líp cũ ra → Lắp bánh xe→ Lắp líp mới vào  → Căng lại xích.
  • B. Tháo bánh xe sau →Tháo líp cũ ra → Lắp líp mới vào → Lắp bánh xe → Căng lại xích.
  • C. Tháo bánh xe sau →Tháo líp cũ ra → Lắp líp mới vào → Căng lại xích→ Lắp bánh xe 
  • D. Đáp án A hoặc B

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chọn đáp án B

  Tháo bánh xe sau →Tháo líp cũ ra → Lắp líp mới vào → Lắp bánh xe → Căng lại xích.

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 15383

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA