YOMEDIA

Hỏi đáp về Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương - Đại số 9

Trong quá trình học bài Toán 9 Bài 3 Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương nếu các em gặp những thắc mắc cần giài đáp hay những bài tập không biết phương pháp giải từ SGK, Sách tham khảo, Các trang mạng,... Các em hãy đặt câu hỏi ở đây cộng đồng Toán HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

ATNETWORK

Danh sách hỏi đáp (371 câu):

NONE
 • con cai Cách đây 5 năm

  cho các số x,y thỏa mãn : x+y+xy=8 . tìm min của P= x^2 +y^2

  13/02/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
  thanh hằng Cách đây 5 năm

  CMR: \(\frac{a^4+b^4}{2}\)>= ab3 + a3b - a2b2

  13/02/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bo bo Cách đây 5 năm

  Tìm 2 số a và b biết:

  a + b = 12

  a.b = -85

  21/02/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tran Chau Cách đây 5 năm

  cho 3 số thực x,y,z>0 thoả mãn \(\dfrac{1}{x^2}+\dfrac{1}{y^2}+\dfrac{1}{z^2}=1\).Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức :P=\(\dfrac{y^2z^2}{x\left(y^2+z^2\right)}+\dfrac{z^2x^2}{y\left(z^2+x^2\right)}+\dfrac{x^2y^2}{z\left(x^2+y^2\right)}\)

  21/02/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Việt Long Cách đây 5 năm

  câu 3: Thực hiện phép tính:

  a) \(\sqrt{72}+\dfrac{2}{5}.\sqrt{50}-\sqrt{242}\)

  b) \(5\sqrt{32}-7\sqrt{50}+2\sqrt{98}-3\sqrt{72}\)

  c) \(-5\sqrt{18}+2\sqrt{45}-7\sqrt{20}+3\sqrt{72}\)

  d) \(\dfrac{1}{3}\sqrt{27}+\sqrt{12}-\dfrac{4}{5}\sqrt{75}-\dfrac{1}{2}\sqrt{147}\)

  e) \(9\sqrt{54}+2\sqrt{112}-4\sqrt{252}+3\sqrt{96}\)

  f) \(4\sqrt{12}+2\sqrt{75}-\dfrac{1}{3}\sqrt{3}+\sqrt{147}\)

  g) \(\dfrac{1}{2}\sqrt{200}+\sqrt{18}-2\sqrt{8}+6\sqrt{6}\)

  13/02/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Truc Ly Cách đây 6 năm

  câu 1: rút gọn biểu thức

  \(\sqrt{11}+6\sqrt{2}-3+\sqrt{2}\)

  câu 2:áp dụng quy tắc khai phương 1 tích tính:

  a) \(\sqrt{90.6,4}\)\(5\sqrt{32}-7\sqrt{50}+2\sqrt{98}-3\sqrt{72}\)

  b) \(\sqrt{75.48}\)

  26/09/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • thu phương Cách đây 6 năm
  Bài 3.1 Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 10)

  Giá trị của \(\sqrt{1,6}.\sqrt{2,5}\) bằng 
  (A) 0,20                   (B) 2,0

  (C) 20,0                   (D) 0,02

  Hãy chọn đáp án đúng ?

  26/09/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Bảo An Cách đây 6 năm

  Bài 35 (Sách bài tập - tập 1 - trang 10)

  Với n là số tự nhiên, chứng minh :

             \(\left(\sqrt{n+1}-\sqrt{n}\right)^2=\sqrt{\left(2n+1\right)^2}-\sqrt{\left(2n+1\right)^2-1}\)

  Viết đẳng thức trên khi n = 1, 2, 3, 4

  26/09/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Tấn Thanh Cách đây 6 năm
  Bài 34 (Sách bài tập - tập 1 - trang 10)

  Tìm \(x\) biết :

  a) \(\sqrt{x-5}=3\)

  b) \(\sqrt{x-10}=-2\)

  c) \(\sqrt{2x-1}=\sqrt{5}\)

  d) \(\sqrt{4-5x}=12\)

  26/09/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phan Thiện Hải Cách đây 6 năm
  Bài 33* (Sách bài tập - tập 1 - trang 10)

  Tìm điều kiện của x để các biểu thức sau có nghĩa và biến đổi chúng về dạng tích :

  a) \(\sqrt{x^2-4}+2\sqrt{x-2}\)

  b) \(3\sqrt{x+3}+\sqrt{x^2-9}\)

  26/09/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • My Hien Cách đây 6 năm
  Bài 32 (Sách bài tập - tập 1 - trang 10)

  Rút gọn các biểu thức :

  a) \(\sqrt{4\left(a-3\right)^2}\) với \(a\ge3\)

  b) \(\sqrt{9\left(b-2\right)^2}\) với \(b< 2\)

  c) \(\sqrt{a^2\left(a+1\right)^2}\) với \(a>0\)

  d) \(\sqrt{b^2\left(b-1\right)^2}\) với \(b< 0\)

  26/09/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • con cai Cách đây 6 năm
  Bài 31 (Sách bài tập - tập 1 - trang 10)

  Biểu diễn \(\sqrt{ab}\) ở dạng tích các căn bậc hai với \(a< 0;b< 0\)

  Áp dụng tính \(\sqrt{\left(-25\right)\left(-64\right)}\)

  26/09/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phạm Khánh Linh Cách đây 6 năm
  Bài 29 (Sách bài tập - tập 1 - trang 9)

  So sánh (không dùng bảng số hay máy tính bỏ túi)

           \(\sqrt{2003}+\sqrt{2005}\) và \(2\sqrt{2004}\)

  26/09/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Chí Thiện Cách đây 6 năm
  Bài 27 (Sách bài tập - tập 1 - trang 9)

  Rút gọn :

  a) \(\dfrac{\sqrt{6}+\sqrt{14}}{2\sqrt{3}+\sqrt{28}}\)

  b) \(\dfrac{\sqrt{2}+\sqrt{3}+\sqrt{6}+\sqrt{8}+\sqrt{16}}{\sqrt{2}+\sqrt{3}+\sqrt{4}}\)

  26/09/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • hồng trang Cách đây 6 năm
  Bài 26 (Sách bài tập - tập 1 - trang 9)

  Chứng minh :

  a) \(\sqrt{9-\sqrt{17}}.\sqrt{9+\sqrt{17}}=8\)

  b) \(2\sqrt{2}\left(\sqrt{3}-2\right)+\left(1+2\sqrt{2}\right)^2-2\sqrt{6}=9\)

  26/09/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • hi hi Cách đây 6 năm
  Bài 25 (Sách bài tập - tập 1 - trang 9)

  Rút gọn rồi tính :

  a) \(\sqrt{6,8^2-3,2^2}\)

  b) \(\sqrt{21,8^2-18,2^2}\)

  c) \(\sqrt{117,5^2-26,5^2-1440}\)

  d) \(\sqrt{146,5^2-109,5^2+27.256}\)

  26/09/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Minh Bảo Bảo Cách đây 6 năm
  Bài 24 (Sách bài tập - tập 1 - trang 9)

  Áp dụng quy tắc khai phương một tích, hãy tính :

  a) \(\sqrt{45.80}\)

  b) \(\sqrt{75.48}\)

  c) \(\sqrt{90.6,4}\)

  d) \(\sqrt{2,5.14,4}\)

  26/09/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thanh Hà Cách đây 6 năm
  Bài 23 (Sách bài tập - tập 1 - trang 9)

  Áp dụng quy tắc nhân các căn bậc hai, hãy tính :

  a) \(\sqrt{10}.\sqrt{40}\)

  b) \(\sqrt{5}.\sqrt{45}\)

  c) \(\sqrt{52}.\sqrt{13}\)

  d) \(\sqrt{2}.\sqrt{162}\)

  26/09/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hoa Lan Cách đây 5 năm

  Tìm nghiệm nguyên của phương trình 4x+7y=15

  21/02/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • cuc trang Cách đây 7 năm

  Bạn nào giúp mình bài này với, bài tập ở lớp học thêm của mình , buổi học bài  đó mình nghĩ nên hok biết làm bài 

  Đề là Rút gọn biểu thức

  a)\(\sqrt {{b^2}{{(b - 1)}^2}} \)  với b<0

  b)\(\sqrt {{a^2}{{(a + 1)}^2}} \) với a>0

  c)\(\sqrt {9{{(b - 2)}^2}} \) với  b<2

  08/09/2017 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Si Si Cách đây 7 năm

  cho ( x + √x2+3 ).( y + √y2+3 ) = 3 . Tính gtri của bthuc E = x + y
  * note : x+3 & y2+3 đều nằm trong dấu căn bậc 
  giải hộ em với ạ thanks 

  10/07/2017 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON