YOMEDIA

Hỏi đáp về Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương - Đại số 9

Trong quá trình học bài Toán 9 Bài 3 Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương nếu các em gặp những thắc mắc cần giài đáp hay những bài tập không biết phương pháp giải từ SGK, Sách tham khảo, Các trang mạng,... Các em hãy đặt câu hỏi ở đây cộng đồng Toán HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

ANYMIND360

Danh sách hỏi đáp (369 câu):

ZUNIA12
 • Tra xanh Cách đây 4 năm

  tính: \((\dfrac{\sqrt{4}}{3}-\sqrt{3}+\dfrac{\sqrt{25}}{3})\cdot\sqrt{12}\)

  26/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
  thùy trang Cách đây 4 năm

  tính: \(\dfrac{\sqrt{18}}{\sqrt{2}}\cdot\sqrt{2}\)

  26/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mai Rừng Cách đây 4 năm

  X-2\(\sqrt{13x}+13=52\)

  26/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thị Thu Huệ Cách đây 4 năm

  Rút gọn:

  \(\sqrt{7-2\sqrt{10}}+\sqrt{7+2\sqrt{10}}\)

  26/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Anh Trần Cách đây 4 năm

  Tính

  a, \(A=\left(\sqrt{6}+\sqrt{10}\right)\sqrt{4-\sqrt{15}}\)

  b, \(B=\left(3+\sqrt{5}\right)\left(\sqrt{10}-\sqrt{2}\right)\sqrt{3-\sqrt{5}}\)

  26/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • minh vương Cách đây 4 năm

  tinh \(\sqrt{33\cdot15\cdot55}\)

  26/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bánh Mì Cách đây 4 năm

  Rút gọn:

  A = \(\sqrt{2}\left(\sqrt{8}-\sqrt{32}-2\sqrt{18}\right)\)

  B = \(\left(\sqrt{2}-\sqrt{3-\sqrt{5}}\right)\)

  C = \(\sqrt{4-\sqrt{7}}-\sqrt{4+\sqrt{7}}\)

  D = \(\sqrt{3}-\sqrt{2}-\sqrt{\sqrt{3}+\sqrt{2}}\)

  E = \(\left(\sqrt{2}-\sqrt{3}+\sqrt{5}\right)\sqrt{2}+2\sqrt{5}\)

  F = \(\left(\sqrt{14}-\sqrt{10}\right)\left(\sqrt{6+\sqrt{35}}\right)\)

  G = \(\sqrt{11-4\sqrt{7}}-\sqrt{2}\times\sqrt{8+3\sqrt{7}}\)

  26/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hy Vũ Cách đây 4 năm

  Câu 1: Cho tam giác ABC vuông tại A . Trên cạnh BC lấy điểm D, kẻ DN
  vuông góc với AC và DM vuông góc AB . Kẻ đường cao AH của tam giác ABC .
  a. Tứ giác AMDN là hình gì ? Vì sao?
  b. Tìm vị trí điểm D trên cạnh BC thì MN có độ dài nhỏ nhất ? vẽ hình đúng
  với vị trí của điểm D đó?
  c. Tính số đo góc MHN ?
  Câu 2:
  a) Tìm các giá trị x ; y nguyên dương sao cho 9xy +3x +3y =51
  b) Tìm giá trị nhỏ nhất của đa thức N = x2 + 5y2 - 4xy + 6x - 14y + 15

  26/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mai Bảo Khánh Cách đây 4 năm

  rút gịn biểu thức \(\sqrt{4+2\sqrt{3}}-\sqrt{5+2\sqrt{6}}+\sqrt{2}\)

  26/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Vũ Khúc Cách đây 4 năm

  rút gọn biểu thức \(\left(\sqrt{5-2\sqrt{5}}+\sqrt{2}\right)\sqrt{3}\)

  26/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phan Quân Cách đây 4 năm

  Rút gọn biểu thức:

  a) \(\dfrac{x\sqrt{x}+y\sqrt{y}}{\sqrt{x}+\sqrt{y}}-\left(\sqrt{x}-\sqrt{y}\right)^2\);

  b) \(\sqrt{\dfrac{x-2\sqrt{x}+1}{x+2\sqrt{x}+1}}\) (\(x\ge0\))

  c)\(\dfrac{x-1}{\sqrt{y}-1}\cdot\sqrt{\dfrac{\left(y-2\sqrt{y}+1\right)^2}{\left(x-1\right)^4}}\) (\(x\ne1\), \(y\ne1\), \(y>0\)).

  28/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Vũ Khúc Cách đây 4 năm

  So sánh các số:

  a)\(\sqrt{7}\) - \(\sqrt{2}\) và 1;

  b) \(\sqrt{8}\) + \(\sqrt{5}\)\(\sqrt{7}\) + \(\sqrt{6}\);

  c) \(\sqrt{2005}\) + \(\sqrt{2007}\) và 2\(\sqrt{2006}\).

  28/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • minh vương Cách đây 4 năm

  Cho a \(\ge\) 0, b \(\ge\) 0, c \(\ge\) 0. Chứng minh rằng:

  a) \(\dfrac{a+b}{2}\) \(\ge\) \(\sqrt{ab}\) (bất đẳng thức Cô-si) ;

  b) a + b + c \(\ge\) \(\sqrt{ab}\) + \(\sqrt{bc}\) + \(\sqrt{ca}\) ;

  c) a + b + \(\dfrac{1}{2}\) \(\ge\) \(\sqrt{a}\) + \(\sqrt{b}\) ;

  28/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Tiểu Ly Cách đây 4 năm

  Rút gọn biểu thức

  A. (2-√3)\(\sqrt{7+4\sqrt{3}}\)

  B. \(\sqrt{13+4\sqrt{10}}\:+\:\sqrt[]{13-4\sqrt{10}}\)

  C.(3 - √2) \(\sqrt{11+6\sqrt{2}}\)

  D. (√5+√7) \(\sqrt{12-2\sqrt{35}}\)

  E. (√2-√9)\(\sqrt{11+2\sqrt{18}}\)

  F. \(\sqrt{46-6\sqrt{5}}\:+\:\sqrt{29-12\sqrt{5}}\)

  G.\(\sqrt{49-5\sqrt{96}}\:+\:\sqrt{49+5\sqrt{96}}\)

  H.\(\sqrt{13-\sqrt{160\:\:\:\:}}\:+\:\sqrt{53+4\sqrt{90}}\)

  28/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Minh Cách đây 4 năm

  Rút gọn biểu thức

  a. \(\left(2\sqrt{5}-\sqrt{7}\right)\left(2\sqrt{5}+\sqrt{7}\right)\)

  b.\(\left(5\sqrt{2}+2\sqrt{3}\right)\left(2\sqrt{3}-5\sqrt{2}\right)\)

  c. \(\sqrt{9+4\sqrt{5}}\)

  d. \(\sqrt{14-6\sqrt{5}}+\sqrt{14+6\sqrt{5}}\)

  e. \(\sqrt{55-6\sqrt{6}}\)

  f. \(\sqrt{21-6\sqrt{6}}\)

  28/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • truc lam Cách đây 4 năm

  A=\(\sqrt{\left(3x-5\right)\left(4x+7\right)}\)

  tìm x để A có nghĩa

  28/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Sơn Ca Cách đây 4 năm

  cách tinh nham 9972

  28/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Sơn Ca Cách đây 4 năm

  cho pt: \(x^2-2\left(m-2\right)x+m^2+2m-3=0\)

  tìm m để phương trình có 2 nghiệm phân biệt x1 x2

  thỏa mãn \(\dfrac{1}{x_1.x_2}\)=\(\dfrac{1}{5}\)

  28/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • con cai Cách đây 4 năm

  I.

  1, \(\sqrt{8}-3\sqrt{32}+\sqrt{72}\)

  2, \(6\sqrt{12}-2\sqrt{48}+5\sqrt{75}-7\sqrt{108}\)

  3, \(\sqrt{20}+3\sqrt{45}-6\sqrt{80}-\dfrac{1}{3}\sqrt{125}\)

  4, \(2\sqrt{5}-\sqrt{125}-\sqrt{80}\)

  5, \(3\sqrt{2}-\sqrt{8}+\sqrt{50}-4\sqrt{32}\)

  26/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Nhật Minh Cách đây 4 năm

  Phân tích thành nhân tử : 1 - \(\sqrt{a^3}\)

  26/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phong Vu Cách đây 4 năm

  Phân tích thành nhân tử

  \(a-3\sqrt{ab}+2b\) Với \(ab\ge0\)

  26/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Trung Thành Cách đây 4 năm

  Cho bt B=\(\left(\dfrac{1}{\sqrt{x}+1}+\dfrac{1}{\sqrt{x}-1}\right)\left(\dfrac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}}\right)\)

  28/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Dell dell Cách đây 4 năm

  Cho tam giác ABC với BC=a,CA=b,AB=c(c<a,c<b).Goi O la truc tam cua tam giac M và N lần lượt là chân đường vuông góc kẻ từ O đến cạnh AC và cạnh BC.Đoạn thẳng MN cắt tia AO tại P và cắt tỉa BỘ tại Q .Gọi E,F lần lượt là trung điểm của ABva AC

  a,C/m \(\dfrac{MP}{a}=\dfrac{NQ}{b}=\dfrac{PQ}{c}\)

  b,C/m Q,Ế,F thẳng hàng

  26/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thủy Cách đây 4 năm

  giải hộ mik bài 26 trang 9 sbt toán 9 với

  26/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Anh Trần Cách đây 4 năm

  Thực hiện các phép tính :

  a,\(\sqrt{3-\sqrt{5}}\left(\sqrt{10}-\sqrt{2}\right)\left(3+\sqrt{5}\right)\)

  b,\(\dfrac{\sqrt{\sqrt{5}+2}+\sqrt{\sqrt{5}-2}}{\sqrt{\sqrt{5}+1}}\)- \(\sqrt{3-2\sqrt{2}}\)

  p/s : các bạn có thể giải cụ thể từng chi tiết giúp mk được không. Thanks các bạn nhiều

  26/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON