YOMEDIA

Hỏi đáp về Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương - Đại số 9

Trong quá trình học bài Toán 9 Bài 3 Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương nếu các em gặp những thắc mắc cần giài đáp hay những bài tập không biết phương pháp giải từ SGK, Sách tham khảo, Các trang mạng,... Các em hãy đặt câu hỏi ở đây cộng đồng Toán HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

ANYMIND360

Danh sách hỏi đáp (369 câu):

ZUNIA12
 • hồng trang Cách đây 4 năm

  Tính giá trị biểu thức \(M=\dfrac{1}{x+2}+\dfrac{1}{y+2}+\dfrac{1}{z+2}\)

  Biết : 2a = by + cz; 2b = ax + cz; 2c = ax + by và a+b+c≠0

  25/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
  Nguyễn Hồng Tiến Cách đây 4 năm

  Giải phương trình căn của 2x + 5 = 5

  Mk cảm ơn trc nhé!

  25/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • truc lam Cách đây 4 năm

  \(\dfrac{\sqrt{2x-1}}{\sqrt{x-1}}=2\)

  tìm x

  25/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thanh Hà Cách đây 4 năm

  1) Rút gọn

  a) A=\(\dfrac{x+\sqrt{xy}}{y+\sqrt{xy}}\)

  b) B= \(\sqrt{\dfrac{\left(a-b\right)^3.b^3}{c}}\) .\(\sqrt{\dfrac{bc^3}{\left(a-b\right)}}\) ( với a-b>0, c<0)

  c) C=(\(\sqrt{3+2\sqrt{2}}\) - \(\sqrt{3-2\sqrt{2}}\) ).(\(\sqrt{3-2\sqrt{2}}\) +\(\sqrt{3+2\sqrt{2}}\)

  2) Giải phuong trình

  a) \(\sqrt{x^2-4}\) -\(\sqrt{x-2}\) =0

  b)\(\sqrt{3x^2+12x+16}\) +\(\sqrt{y^2-4y+13}\) =5

  25/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • ngọc trang Cách đây 4 năm

  rút gọn các biểu thức sau :

  A = \(\dfrac{\sqrt{6}+\sqrt{14}}{2\sqrt{3}+\sqrt{28}}\)

  B=\(\dfrac{9\sqrt{3}+3\sqrt{27}}{\sqrt{5}+\sqrt{3}}\)

  C=\(\sqrt{5-2\sqrt{6}}\)

  2)Tính

  a) \(\left(\sqrt{12}+3\sqrt{15}-4\sqrt{135}\right)\sqrt{3}\)

  ai giải giúp e mấy câu này với e cần lắm ạ !!!

  25/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Long lanh Cách đây 4 năm

  Cho a2+b2+c2 = 225

  Tìm GTLN,GTNN của M = a.b.c

  ( BĐT)

  25/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • thanh hằng Cách đây 4 năm

  Tìm số dư của phép chia 2004376 cho 1975 ( Mọi người giúp mình với Cái này là dạng toán đồng dư thức gì đó với lại phải sử dụng máy tính bỏ túi nữa ) Help me khocroi

  25/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tieu Dong Cách đây 4 năm

  \(\sqrt{\left(-3\right)^2.7^4}\)

  25/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Ngọc Sơn Cách đây 4 năm

  Phân tích đa thức thành nhân tử

  A. 5√2-√15+5√3-√10

  B. Xy.y√x+√x+1. ( x,y đều hơn hơn hoặc bằng 0)

  25/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Suong dem Cách đây 4 năm

  1. Tính

  a. \(\left(4+\sqrt{15}\right)\left(\sqrt{10}-\sqrt{6}\right)\sqrt{4-\sqrt{15}}\)

  b.\(\sqrt{3-\sqrt{5}}\left(\sqrt{10}-\sqrt{2}\right)\left(3+\sqrt{5}\right)\)

  c.\(\dfrac{\sqrt{\sqrt{5}+2}+\sqrt{\sqrt{5}-2}}{\sqrt{\sqrt{5}+1}}-\sqrt{3-2\sqrt{2}}\)

  25/01/2019 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • bach hao Cách đây 4 năm

  Rút gọn biểu thức

  A. \(\dfrac{a+b+2\sqrt{ab}}{\sqrt{a}+\sqrt{b}}-\dfrac{a-b}{\sqrt{a}+\sqrt{b}}\)

  \(\dfrac{\sqrt{ }}{\sqrt{ }}\)

  26/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • sap sua Cách đây 4 năm

  a, \(\sqrt{9-\sqrt{ }17}\)x \(\sqrt{9+\sqrt{ }17}\)

  b, \(\sqrt{7+4\sqrt{ }3}\)

  26/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Trà Giang Cách đây 5 năm

  đưa thừa số ra ngoài dấu căn với b > 0 : \(\sqrt{72a^2b^4}\)

  05/11/2018 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • An Nhiên Cách đây 4 năm

  tìm gtnn cửa

  Q=\(x-2\sqrt{2x-1}\)

  26/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • thanh duy Cách đây 4 năm

  GIẢI PHƯƠNG TRÌNH

  a, 1+\(\sqrt{3x+1}=3x\)

  b, \(\sqrt{2+\sqrt{3x}-5}=\sqrt{x+1}\)

  c, \(\sqrt{\dfrac{5x+7}{x+3}}=4\)

  26/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Sasu ka Cách đây 4 năm

  bài 1 ; thực hiện phép tính

  a, \(\left(\sqrt{12}+\sqrt{75}+\sqrt{27}\right):\sqrt{15}\)

  b, \(\sqrt{252}-\sqrt{700}+\sqrt{1008}-\sqrt{448}\)

  c, \(\sqrt{27^2-23^2}+\sqrt{37^2-35^2}\)

  d,\(\left(\sqrt{\dfrac{1}{7}}+\sqrt{\dfrac{16}{7}}+\sqrt{\dfrac{9}{7}}\right):\sqrt{7}\)

  bài 2 : rút gọn

  a, \(A=\dfrac{2}{x^2-y^2}\times\sqrt{\dfrac{3x^2+6xy+3y^2}{4}}\)

  b, \(B=\dfrac{1}{2a-1}\times\sqrt{5a^4\left(1-4a+4a^2\right)}\)

  26/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Ban Mai Cách đây 4 năm

  Tính

  c) \(\left(\sqrt{12}+3\sqrt{15}-4\sqrt{135}\right)\times\sqrt{3}\)

  d)\(\left(\sqrt{5}-\sqrt{7}\right)^2+2\sqrt{10}\)

  e)\(\left(5\sqrt{2}-2\sqrt{5}\right)\left(5\sqrt{2}+2\sqrt{5}\right)\)

  f) \(\sqrt{27^2-23^2}\)

  g)\(\sqrt{37^2-35^2}\)

  ai giúp e mấy câu này với

  26/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thùy Trang Cách đây 4 năm

  \(\dfrac{\left(\sqrt{5}+2\right)^2-8\sqrt{5}}{2\sqrt{5}-4}\)

  26/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tuấn Huy Cách đây 4 năm

  A)\(\sqrt{2-\sqrt{3}}.\left(\sqrt{6}+\sqrt{2}\right)\)

  B)\(\left(\sqrt{2}+1^{ }\right)^3-\left(\sqrt{2}-1\right)^3\) C)\(\dfrac{2\sqrt{8}-\sqrt{12}}{\sqrt{18}-\sqrt{48}}-\dfrac{\sqrt{5}+\sqrt{27}}{\sqrt{30}+\sqrt{162}}\) D)\(\sqrt{\dfrac{2-\sqrt{3}}{2+\sqrt{3}}}+\sqrt{\dfrac{2+\sqrt{3}}{2-\sqrt{3}}}\) E)\(\dfrac{\sqrt{3-\sqrt{5}}.\left(3+\sqrt{5}\right)}{\sqrt{10}+\sqrt{2}}\) F)\(\dfrac{1}{\sqrt{2}+\sqrt{2+\sqrt{3}}}+\dfrac{1}{\sqrt{2}-\sqrt{2-\sqrt{3}}}\)

  26/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Anh Trần Cách đây 4 năm

  A)\(\left(3-2\sqrt{2}\right).\left(3+2\sqrt{2}\right)\) B) \(\sqrt{\left(\sqrt{3}-2\right)}^2-\sqrt{\left(\sqrt{3}+2\right)}^2\) C)\(\sqrt{3-2\sqrt[]{2}}-\sqrt{3+2\sqrt{2}}\)

  D)\(\left(1+\sqrt{3}-\sqrt{2}\right).\left(1+\sqrt{3}+2\right)\)

  E) \(\left(\sqrt{3-\sqrt{5}}+\sqrt{3+\sqrt{5}}\right)^2\) F)\(\sqrt{15-\sqrt{216}}+\sqrt{33-12\sqrt{6}}\)

  H)\(\sqrt{8\sqrt{3}}-2\sqrt{25\sqrt{12}}+4\sqrt{\sqrt{192}}\)

  26/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phạm Phú Lộc Nữ Cách đây 4 năm

  Tìm x

  \(3\sqrt{2x}-5\sqrt{8x}+7\sqrt{18x}=28\)

  26/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • nguyen bao anh Cách đây 4 năm

  \(\dfrac{10+2\sqrt{10}}{\sqrt{5}+\sqrt{2}}+\dfrac{8}{1-\sqrt{5}}\)

  26/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • thi trang Cách đây 4 năm

  \(\sqrt{9-\sqrt{ }17}\) - \(\sqrt{9+\sqrt{ }17}\)

  26/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Bảo An Cách đây 4 năm

  cho a,b,c là các số thực dương thỏa mãn abc=1.CMR

  \(\left(a-1+\dfrac{1}{b}\right)\left(b-1+\dfrac{1}{c}\right)\left(c-1+\dfrac{1}{a}\right)\le1\)

  26/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hy Vũ Cách đây 4 năm

  cho các số thực dương thỏa mãn \(a+b+c\le\dfrac{3}{2}\)

  tìm min \(B=\left(3+\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}\right)\left(3+\dfrac{1}{b}+\dfrac{1}{c}\right)\left(3+\dfrac{1}{c}+\dfrac{1}{a}\right)\)

  26/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON