YOMEDIA

Hỏi đáp về Tỷ số lượng giác của góc nhọn - Hình học 9

Trong quá trình học bài Hình học 9 Bài 2 Tỷ số lượng giác của góc nhọn nếu các em gặp những thắc mắc cần giài đáp hay những bài tập không biết phương pháp giải từ SGK, Sách tham khảo, Các trang mạng,... Các em hãy đặt câu hỏi ở đây cộng đồng Toán HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

ATNETWORK

Danh sách hỏi đáp (220 câu):

NONE
 • Spider man Cách đây 6 năm

  Bài 2.22 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập trang 111)

  Các cạnh của một hình chữ nhật bằng \(3cm\) và \(\sqrt{3}cm\). Hãy tìm các góc hợp bởi đường chéo và các cạnh của hình chữ nhật đó ?

  01/10/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
  Lê Nhật Minh Cách đây 6 năm

  Bài 2.21 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập trang 111)

  Tính các góc của một hình thoi, biết hai đường chéo của nó có độ dài là \(2\sqrt{3}\) và \(2\) ?

  01/10/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • thu hằng Cách đây 6 năm

  Bài 2.20 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập trang 110)

  Trong hình thang vuông ABCD với các đáy là AD, BC có \(\widehat{A}=\widehat{B}=90^0;\widehat{ACD}=90^0;BC=4cm;AD=16cm\). Hãy tìm các góc C và D của hình thang ?

  01/10/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thanh Thảo Cách đây 6 năm

  Bài 2.19 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập trang 110)

  Tính giá trị biểu thức :

  a) \(\dfrac{3cotg60^0}{2\cos^230^0-1}\)

  b) \(\dfrac{\cos60^0}{1+\sin60^0}+\dfrac{1}{tg30^0}\)

  01/10/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyen Ngoc Cách đây 6 năm

  Bài 2.18 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập trang 110)

  Cho góc nhọn \(\alpha\) :

  a) Chứng minh rằng :

                              \(\dfrac{1-tg\alpha}{1+tg\alpha}=\dfrac{\cos\alpha-\sin\alpha}{\cos\alpha+\sin\alpha}\)

  b) Cho \(tg\alpha=\dfrac{1}{3}\). Tính :

                               \(\dfrac{\cos\alpha-\sin\alpha}{\cos\alpha+\sin\alpha}\)

  26/09/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • thu phương Cách đây 6 năm

  Bài 2.17 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập trang 110)

  Cho tứ giác ABCD có \(\alpha\) là góc nhọn tạo bởi hai đường chéo.

  Chứng minh rằng :

                               \(S_{ABCD}=\dfrac{1}{2}AC.BD.\sin\alpha\)

  01/10/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bo Bo Cách đây 6 năm

  Bài 2.16 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập trang 110)

  Cho tam giác ABC có \(\widehat{A}=60^0\). Chứng minh rằng : 

                   \(BC^2=AB^2+AC^2-AB.AC\)

  01/10/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • nguyen bao anh Cách đây 6 năm
  Bài 2.15 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập trang 110)

  Hãy tính :

  a) \(2\sin30^0-2\cos60^0+tg45^0\)

  b) \(\sin45^0+cotg60^0.\cos30^0\)

  c) \(cotg44^0.cotg45^0.cotg46^0\)

  26/09/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Sam sung Cách đây 6 năm

  Bài 2.14 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập trang 110)

  Cho tam giác ABC vuông tại A, có \(AB=\dfrac{1}{3}BC\). Hãy tính \(\sin C,\cos C,tgC,cotgC\) ?

  01/10/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phong Vu Cách đây 6 năm

  Bài 2.13 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập trang 110)

  Cho \(\cos\alpha=\dfrac{3}{4}\). Hãy tìm \(\sin\alpha,tg\alpha,cotg\alpha;\left(0^0< \alpha< 90^0\right)\) ?

  01/10/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mai Trang Cách đây 6 năm

  Bài 2.12 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập trang 110)

  Cho \(\sin\alpha=\dfrac{1}{2}\). Hãy tìm \(\cos\alpha,tg\alpha,cotg\alpha;\left(0^0< \alpha< 90^0\right)\) ?

  01/10/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Chí Thiện Cách đây 6 năm
  Bài 37 (Sách bài tập trang 108)

  Cho hình 12

  Hãy viết một phương trình để từ đó có thể tìm được x (không phải giải phương trình này) 

  26/09/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trần Thị Trang Cách đây 6 năm

  Bài 36 (Sách bài tập trang 108)

  Trong mặt phẳng tọa độ, các đỉnh của tam giác ABC có tọa độ như sau : 

  \(A\left(1;1\right),B\left(5;1\right),C\left(7;9\right)\), (h.11). Hãy tính :

  a) Giá trị của \(tg\widehat{BAC}\) (làm tròn đến chữ số thập phân thứ tư)

  b) Độ dài cạnh AC

  01/10/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tay Thu Cách đây 6 năm

  Bài 35 (Sách bài tập trang 108)

  Dựng góc nhọn \(\alpha\), biết rằng 

  a) \(\sin\alpha=0,25\)

  b) \(cotg\alpha=2\)

  c) \(tg\alpha=1\)

  d) \(\cos\alpha=0,75\)

  01/10/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bo bo Cách đây 6 năm
  Bài 30 (Sách bài tập trang 107)

  Đường cao MQ của tam giác vuông MNP chia cạnh huyền NP thành hai đoạn NQ = 3, PQ = 6. Hãy so sánh cotg N và cotg P. Tỉ số nào lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu lần ?

  26/09/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Kim Ngan Cách đây 6 năm
  Bài 28 (Sách bài tập trang 107)

  Hãy biến đổi các tỉ số lượng giác sau đây thành tỉ số lượng giác của các góc nhỏ hơn \(45^0\)?

                            \(\sin75^0;\cos53^0;\sin47^020';tg62^0;cotg82^045'\)

  26/09/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Vân Cách đây 6 năm
  Bài 24 (Sách bài tập trang 106)

  Cho tam giác ABC vuông tại A, AB = 6 cm, \(\widehat{B}=\alpha\) (h.9).

  Biết \(tg\alpha=\dfrac{5}{12}\). Hãy tính :

  a) Cạnh AC

  b) Cạnh BC 

  26/09/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Đặng Ngọc Trâm Cách đây 6 năm

  Bài 21 (Sách bài tập trang 106)

  Vẽ một tam giác vuông có một góc nhọn bằng \(40^0\) rồi viết các tỉ số lượng giác của góc \(40^0\) ?

  01/10/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hương Lan Cách đây 6 năm

  Cho tam giác ABC vuông tại A và góc ABC= 60 độ. Lấy M thuộc BC sao cho AB+BM=AC+CM. Tính góc CAM

  24/09/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Ah'ss Min'ss Cách đây 7 năm

  Cho cos x = 2 sin x 

  Tính sin x . cos x

  21/08/2017 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON