YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 29 trang 105 SBT Toán 9 Tập 2

Bài tập 29 tr 105 sách BT Toán lớp 9 Tập 2

Cho tam giác \(ABC\) vuông góc ở \(A.\) Đường tròn đường kính \(AB\) cắt \(BC\) ở \(D.\) Tiếp tuyến ở \(D\) cắt \(AC\) ở \(P.\) Chứng minh \(PD = PC.\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Hướng dẫn giải

Ta sử dụng kiến thức:

+) Số đo của góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn bằng nửa hiệu số đo hai cung bị chắn.

+) Số đo của nửa đường tròn bằng \(180^o.\)

+) Nếu \(C\) là một điểm trên cung \(AB\) thì: \(sđ \overparen{AB}=sđ \overparen{AC}+sđ \overparen{CB}.\)

+) Trong một đường tròn, số đo góc nội tiếp bằng nửa số đo của cung bị chắn.

Lời giải chi tiết

Trong đường tròn \((O)\) ta có \(\widehat C\) là góc có đỉnh ở ngoài đường tròn. 

\(\widehat C =\displaystyle{1 \over 2} (sđ \overparen{AmB}\) - sđ \(\overparen{AD}\)) (tính chất góc có đỉnh ở ngoài đường tròn)

 mà \(sđ \overparen{AmB} = sđ \overparen{ADB}=180^o\) 

\(\widehat C =\displaystyle {1 \over 2} (sđ \overparen{ADB}\) - sđ \(\overparen{AD}\)) \(= \displaystyle{1 \over 2} (sđ \overparen{AD}\) + sđ \(\overparen{DB}\) - sđ \(\overparen{AD}\))\(= \displaystyle {1 \over 2} sđ \overparen{BD}\)     \( (1)\)

\(\widehat {CDP} = \widehat {BDx}\) (đối đỉnh) \( (2)\) 

\(\widehat {BDx} =\displaystyle {1 \over 2} sđ \overparen{BD}\) (góc giữa tia tiếp tuyến và dây cung)   \((3)\)

Từ \((1),\) \((2)\) và \((3)\) suy ra: \(\widehat C = \widehat {CDP} \Rightarrow \Delta PCD\) cân tại \(P.\)

Vậy \(PD = PC\)

-- Mod Toán 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 29 trang 105 SBT Toán 9 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
 • Bo bo

  Cho đường tròn tâm O , đường kính AB = 2R . Điểm C nằm giữa hai điểm A và B , vẽ đường tròn tâm I đường kính CA và đường tròn tâm K đường kính CB . Qua C kẻ đường thẳng vuông góc với AB cắt đường tròn tâm O tại D và E đoạn thẳng DA cắt đường tròn tâm I

  tại M vs DB cắt đường tròn tâm K tại N

  a) CMR 4 điểm C,M,Đ,N cùng thuộc 1 đường tròn

  b) CMR MN là tiếp tuyến của đường tròn tâm I và K

  c) xác định vj trí điểm C trên đường kính AB sao cho tứ giác CMDN có S lớn nhất

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Nguyễn

  Bài 5.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 105)

  Cho đường tròn tâm O bán kính R. Lấy ba điểm A, B, C trên đường tròn đó sao cho \(AB=BC=CA\). Gọi I là điểm bất kì thuộc cung nhỏ BC (và I không trùng với B, C). Gọi M là giao điểm của CI với AB. Gọi N là giao điểm của BI với AC. Chứng minh :

   

  a) \(\widehat{ANB}=\widehat{BCI}\)

   

  b) \(\widehat{AMC}=\widehat{CBI}\)

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hy Vũ

  Bài 5.1 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 105)

  Cho đường tròn tâm O bán kính R và dây AB bất kì. Gọi M là điểm chính giữa của cung nhỏ AB. E và F là hai điểm bất kì trên dây AB. Gọi C và D tương ứng là giao điểm của ME, MF với đường tròn (O)

   

  Chứng minh:

   

                          \(\widehat{EFD}+\widehat{ECD}=180^0\)

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF