RANDOM
VIDEO

Bài tập 63 trang 28 SGK Toán 8 Tập 1

Giải bài 63 tr 28 sách GK Toán 8 Tập 1

Không làm tính chia, hãy xét xem  đa thức A có chia hết cho đơn thức B không:

A = 15xy2 + 17xy3 + 18y2

B = 6y2.

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

A chia hết cho B vì mỗi hạng tử của A đều chia hết cho B (mỗi hạng tử của A đều có chứa nhân tử y với số mũ lớn hơn hay bằng 2 bằng với số mũ của y trong B).

-- Mod Toán 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 63 trang 28 SGK Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1