YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 11.1 trang 12 SBT Toán 8 tập 1

Giải bài 11.1 tr 12 sách BT Toán lớp 8 Tập 1

Kết quả phép tính\(\left( {6{x^9} - 2{x^6} + 8{x^3}} \right):2{x^3}\) là:

A. \(3{x^3} - {x^2} + 4x\)

B. \(3{x^3} - {x^2} + 4\)

C. \(3{x^6} - {x^3} + 4\)

D. \(3{x^6} - {x^3} + 4x\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Hướng dẫn giải

Muốn chia đa thức \(A\) cho đơn thức \(B\), ta chia mỗi hạng tử của đa thức \(A\) cho \(B\) rồi cộng các kết quả lại với nhau.

Lời giải chi tiết

\(\left( {6{x^9} - 2{x^6} + 8{x^3}} \right):2{x^3}\)

\(=6x^9:(2x^3)-2x^6:(2x^3)\)\(+8x^3:(2x^3)\)

\(=3{x^6} - {x^3} + 4\)

Chọn \(C.\) \(3{x^6} - {x^3} + 4\)

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 11.1 trang 12 SBT Toán 8 tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF