YOMEDIA

Bài tập 41 trang 53 SGK Toán 8 Tập 1

Giải bài 41 tr 53 sách GK Toán 8 Tập 1

Đố. Đố em điền được vào chỗ trống của phép nhân dưới đây những phân  thức có mẫu thức bằng tử thức cộng với 1

 \(\frac{1}{x}.\frac{x}{x+1}....=\frac{1}{x+7}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

\(\frac{1}{x}.\frac{x}{x+1}.\frac{x+1}{x+2}.\frac{x+2}{x+3}.\frac{x +3}{x+4}.\frac{x+5}{x+6}.\frac{x+6}{x+7}=\frac{1}{x+7}\)

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 41 trang 53 SGK Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
 • Nguyễn Trung Thành

  tính giá trị của biểu thức B=\(\dfrac{yz}{x^2}+\dfrac{xz}{y^2}+\dfrac{xy}{z^2}\), biết xy+yz+xz=0 và \(xyz\ne0\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • na na

  cho a+b+c=0. chứng minh rằng a3+b3+c3=3abc

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Thị Trang

  Giải hộ mình bài này nhé !

  \(\frac{{{x^3}y - x{y^3}}}{{5{x^2} + 5{y^2}}}.\frac{{{x^2} + {y^2}}}{{{x^2}y + x{y^2}}}\)

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Dương Quá

  Giup minh với

  bởi Dương Quá 24/07/2018

   Thục hien phép tính băng 2 cách : dùng tính chát phân phối của phép nhan với phép công và không dùng tính chất này

  \(\frac{{{x^3} + 2{x^2} - x - 2}}{{2x + 10}}\left( {\frac{1}{{x - 1}} - \frac{2}{{x + 1}} + \frac{1}{{x + 2}}} \right)\)

  Nếu không dung tính chất phân phối của phép nhan với phép công thì mình làm sao vây m.n?

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • An Nhiên

  \(\begin{array}{l} a)\frac{{15x}}{{7{y^3}}}.\frac{{2{y^2}}}{{{x^2}}}\\ b)\frac{{4{y^2}}}{{11{x^4}}}.\left( { - \frac{{3{x^2}}}{{8y}}} \right) \end{array}\)

   

   

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Nguyễn Vũ Khúc

   Có bạn nao rảnh lam bài chung k ? 

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • Quế Anh

  Chứng minh

  bởi Quế Anh 23/07/2018

  Cho a + b + c =0  chứng minh rằng \({a^3} + {b^3} + {c^3} = 3abc\) 

  Các bạn giup minh bai nay vs nhé

  Theo dõi (0) 3 Trả lời

 

YOMEDIA