YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 41 trang 53 SGK Toán 8 Tập 1

Giải bài 41 tr 53 sách GK Toán 8 Tập 1

Đố. Đố em điền được vào chỗ trống của phép nhân dưới đây những phân  thức có mẫu thức bằng tử thức cộng với 1

 \(\frac{1}{x}.\frac{x}{x+1}....=\frac{1}{x+7}\)

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết

\(\frac{1}{x}.\frac{x}{x+1}.\frac{x+1}{x+2}.\frac{x+2}{x+3}.\frac{x +3}{x+4}.\frac{x+5}{x+6}.\frac{x+6}{x+7}=\frac{1}{x+7}\)

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 41 trang 53 SGK Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON