ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 41 trang 53 SGK Toán 8 Tập 1

Giải bài 41 tr 53 sách GK Toán 8 Tập 1

Đố. Đố em điền được vào chỗ trống của phép nhân dưới đây những phân  thức có mẫu thức bằng tử thức cộng với 1

 \(\frac{1}{x}.\frac{x}{x+1}....=\frac{1}{x+7}\)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

\(\frac{1}{x}.\frac{x}{x+1}.\frac{x+1}{x+2}.\frac{x+2}{x+3}.\frac{x +3}{x+4}.\frac{x+5}{x+6}.\frac{x+6}{x+7}=\frac{1}{x+7}\)

-- Mod Toán 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 41 trang 53 SGK Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Nguyễn Thanh Thảo

  CMR

  a, \(A=\dfrac{2^3+1}{2^3-1}\cdot\dfrac{3^3+1}{3^3-1}\cdot\dfrac{4^3+1}{4^3-1}\cdot....\cdot\dfrac{9^3+1}{9^3-1}< \dfrac{3}{2}\)

  b, \(B=\dfrac{2^3-1}{2^3+1}\cdot\dfrac{3^3-1}{3^3+1}\cdot...\cdot\dfrac{n^3-1}{n^3+1}>\dfrac{2}{3}\)

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 •  
   
  Tay Thu

  với n thuộc z là số nguyên dương hãy rút gọn: d=(1+1/3)(1+1/8)(1+1/15)...(1+1/n^2+2n)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh Trí

  Cho 3 số x,y,z nguyên dương thỏa mãn x+y+z=1998 và 2x+3y+4z=5992 và x>y>z>663.

  Tìm 3 số x,y,z thỏa mãn điều kiện trên.

  Các bạn giải chi tiết giúp mình nha.
  Tiện thể bạn nào thi violympic Toán Tiếng Anh cho mk lm wen lun nha có gì trao đổi giúp đỡ nhau.....

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Tường Vy
  Bài 7.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - trang 33)

  Thực hiện phép nhân :

                 \(\dfrac{1}{1-x}.\dfrac{1}{1+x}.\dfrac{1}{1+x^2}.\dfrac{1}{1+x^4}.\dfrac{1}{1+x^8}.\dfrac{1}{1+x^{16}}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Vũ Khúc
  Bài 35 (Sách bài tập - trang 33)

  Đố :

  Đố em điền được một phân thức vào chỗ trống trong đẳng thức sau :

  \(\dfrac{1}{x}.\dfrac{x}{x+1}.\dfrac{x+1}{x+2}.\dfrac{x+2}{x+3}.\dfrac{x+3}{x+4}.\dfrac{x+4}{x+5}.\dfrac{x+5}{x+6}.\dfrac{x+6}{x+7}.\dfrac{x+7}{x+8}.\dfrac{x+8}{x+9}.\dfrac{x+9}{x+10}.....=1\)

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • bala bala

  Bài 33 (Sách bài tập - trang 33)

  Tính x, y biết rằng x và y thỏa mãn các đẳng thức sau (a, b là các hằng số) :

  a) \(\left(4a^2-9\right)x=4a+4\) với \(a\ne\pm\dfrac{3}{2}\) và \(\left(3a^3+3\right)y=6a^2+9a\) với \(a\ne-1\)

  b) \(\left(2a^3-2b^3\right)x-3b=3a\) với \(a\ne b\) và \(\left(6a+6b\right)y=\left(a-b\right)^2\) với \(a\ne-b\)

  (Chú ý rằng \(a^2+ab+b^2=a^2+2a.\dfrac{b}{2}+\dfrac{b^2}{4}+\dfrac{3b^2}{4}=\left(a+\dfrac{b}{2}\right)^2+\dfrac{3b^2}{4}\ge0\)

  Do đó nếu \(a\ne0\) hoặc \(b\ne0\) thì \(a^2+ab+b^2>0\) )

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • na na

  Bài 32 (Sách bài tập - trang 33)

  Áp dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng để rút gọn biểu thức :

  a) \(\dfrac{x^3}{x+1975}.\dfrac{2x+1954}{x+1}+\dfrac{x^3}{x+1975}.\dfrac{21-x}{x+1}\)

  b) \(\dfrac{19x+8}{x-7}.\dfrac{5x-9}{x+1945}-\dfrac{19x+8}{x-7}.\dfrac{4x-2}{x+1945}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bala bala

  Bài 31 (Sách bài tập - trang 32)

  Phân tích các tử thức và các mẫu thức (nếu cần thì dùng phương pháp thêm và bớt cùng một số hạng hoặc tách một số hạng thành hai số hạng ) rồi rút gọn biểu thức :

  a) \(\dfrac{x-2}{x+1}.\dfrac{x^2-2x-3}{x^2-5x+6}\)

  b) \(\dfrac{x+1}{x^2-2x-8}.\dfrac{4-x}{x^2+x}\)

  c) \(\dfrac{x+2}{4x+24}.\dfrac{x^2-36}{x^2+x-2}\)

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bin Nguyễn

  Bài 30 (Sách bài tập - trang 32)

  Rút gọn biểu thức (chú ý dùng quy tắc đổi dấu để thấy nhân tử chung)

  a) \(\dfrac{x+3}{x^2-4}.\dfrac{8-12x+6x^2-x^3}{9x+27}\)

  b) \(\dfrac{6x-3}{5x^2+x}.\dfrac{25x^2+10x+1}{1-8x^3}\)

  c) \(\dfrac{3x^2-x}{x^2-1}.\dfrac{1-x^4}{\left(1-3x\right)^3}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Phương Khanh

  cho a,b,c>0 thỏa mãn a+b+c=3. chứng minh rằng \(\dfrac{a}{b^2+1}+\dfrac{b}{c^2+1}+\dfrac{c}{a^2+1}\ge\dfrac{3}{2}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phong Vu

  chứng minh rằng a2+b2+c2\(\ge\)ab+ac+bc với mọi số a,b,c

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trung Thành

  tính giá trị của biểu thức B=\(\dfrac{yz}{x^2}+\dfrac{xz}{y^2}+\dfrac{xy}{z^2}\), biết xy+yz+xz=0 và \(xyz\ne0\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • na na

  cho a+b+c=0. chứng minh rằng a3+b3+c3=3abc

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Thị Trang

  Giải hộ mình bài này nhé !

  \(\frac{{{x^3}y - x{y^3}}}{{5{x^2} + 5{y^2}}}.\frac{{{x^2} + {y^2}}}{{{x^2}y + x{y^2}}}\)

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Dương Quá

  Giup minh với

  bởi Dương Quá 24/07/2018

   Thục hien phép tính băng 2 cách : dùng tính chát phân phối của phép nhan với phép công và không dùng tính chất này

  \(\frac{{{x^3} + 2{x^2} - x - 2}}{{2x + 10}}\left( {\frac{1}{{x - 1}} - \frac{2}{{x + 1}} + \frac{1}{{x + 2}}} \right)\)

  Nếu không dung tính chất phân phối của phép nhan với phép công thì mình làm sao vây m.n?

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • An Nhiên

  \(\begin{array}{l} a)\frac{{15x}}{{7{y^3}}}.\frac{{2{y^2}}}{{{x^2}}}\\ b)\frac{{4{y^2}}}{{11{x^4}}}.\left( { - \frac{{3{x^2}}}{{8y}}} \right) \end{array}\)

   

   

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Nguyễn Vũ Khúc

   Có bạn nao rảnh lam bài chung k ? 

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • Quế Anh

  Chứng minh

  bởi Quế Anh 23/07/2018

  Cho a + b + c =0  chứng minh rằng \({a^3} + {b^3} + {c^3} = 3abc\) 

  Các bạn giup minh bai nay vs nhé

  Theo dõi (0) 3 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1