Bài tập 41 trang 53 SGK Toán 8 Tập 1

Giải bài 41 tr 53 sách GK Toán 8 Tập 1

Đố. Đố em điền được vào chỗ trống của phép nhân dưới đây những phân  thức có mẫu thức bằng tử thức cộng với 1

 \(\frac{1}{x}.\frac{x}{x+1}....=\frac{1}{x+7}\)

Hướng dẫn giải chi tiết

\(\frac{1}{x}.\frac{x}{x+1}.\frac{x+1}{x+2}.\frac{x+2}{x+3}.\frac{x +3}{x+4}.\frac{x+5}{x+6}.\frac{x+6}{x+7}=\frac{1}{x+7}\)

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 41 trang 53 SGK Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
 • An Nhiên

  \(\begin{array}{l} a)\frac{{15x}}{{7{y^3}}}.\frac{{2{y^2}}}{{{x^2}}}\\ b)\frac{{4{y^2}}}{{11{x^4}}}.\left( { - \frac{{3{x^2}}}{{8y}}} \right) \end{array}\)

   

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Vũ Khúc

   Có bạn nao rảnh lam bài chung k ? 

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Quế Anh

  Chứng minh

  bởi Quế Anh 23/07/2018

  Cho a + b + c =0  chứng minh rằng \({a^3} + {b^3} + {c^3} = 3abc\) 

  Các bạn giup minh bai nay vs nhé

  Theo dõi (0) 2 Trả lời

Được đề xuất cho bạn